Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
7 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym oraz instalacją odgromową na budynku starej sali gimnastycznej w Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie przy ulicy Piłsudskiego 63” Góralczyk Ireneusz 2020-11-24
6 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wymianę stolarki okiennej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie przy ulicy Piłsudskiego 63” Góralczyk Ireneusz 2020-11-24
5 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawę podestu i schodów zewnętrznych w budynku w Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ulicy Chopina 99 A”. Góralczyk Ireneusz 2020-11-24
2 Docieplenie stropodachu łącznie z wymiana pokrycia na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie Cholewa Tomasz 2020-11-24
422 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sochaczewskiego oraz podległych jednostek na lata 2020/2021 - mienie i OC - ZP.272.10.2020 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 5 października 2020 roku Góralczyk Ireneusz 2020-10-05
421 Zakup wraz z dostawą samochodu Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - ZP.272.PU.07.2020 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 11 września 2020 roku Góralczyk Ireneusz 2020-09-11
420 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sochaczewskiego oraz podległych jednostek na lata 2020/2023 - ZP.272.09.2020 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 9 września 2020 roku Góralczyk Ireneusz 2020-09-09
419 Sukcesywne dostawy środków czystości, chemii gospodarczej oraz artykułów higienicznych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku - ZP.272.PU.06.2020 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 4 września 2020 roku Góralczyk Ireneusz 2020-09-04
418 Zakup wraz z dostawą samochodu Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - ZP.272.PU.05.2020 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 3 września 2020 roku Góralczyk Ireneusz 2020-09-03
417 Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 – zakup laptopów dla dzieci z terenu Powiatu Sochaczewskiego - ZP.272.08.2020 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 28 lipca 2020 roku Góralczyk Ireneusz 2020-07-29
416 Dostawa oprogramowania antywirusowego - ZP.272.PU.04.2020 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 28 lipca 2020 roku Góralczyk Ireneusz 2020-07-28
415 Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniu konferencyjnym w budynku biurowym Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - ZP.272.PU.03.2020 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 9 lipca 2020 roku Góralczyk Ireneusz 2020-07-09
414 Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - ZP.272.07.2020 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 3 lipca 2020 roku Góralczyk Ireneusz 2020-07-03
413 Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - ZP.272.06.2020 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 26 maja 2020 roku Góralczyk Ireneusz 2020-05-26
412 Termomodernizacja obiektów Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie - ZP.272.05.2020 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 14 maja 2020 roku Góralczyk Ireneusz 2020-05-14
411 race konserwatorskie przy grobowcu Mułły w Sochaczewie - ZP.272.PU.02.2020 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 12 maja 2020 roku Góralczyk Ireneusz 2020-05-12
410 Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach - ZP.272.04.2020 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 3 kwietnia 2020 roku Góralczyk Ireneusz 2020-04-03
409 Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym z terenu Powiatu Sochaczewskiego w latach 2020 – 2021 (okres 12 miesięcy) - ZP.272.03.2020 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 3 marca 2020 roku Góralczyk Ireneusz 2020-03-03
408 Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu (UPUL) w 214 obrębach ewidencyjnych w 8 gminach (w tym 1 miejskiej) w Powiecie Sochaczewskim, dla lasów będących własnością osób fizycznych i wspólnot gruntowych - ZP.272.02.2020 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 19 lutego 2020 roku Góralczyk Ireneusz 2020-02-19
407 Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą fabrycznie nowych 24 sztuk aparatów telefonicznych oraz przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego (jeżeli wymaga tego zmiana Operatora) - zP.272.01.2020 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 3 lutego 2020 roku Góralczyk Ireneusz 2020-02-03
406 Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz odbiór i złomowanie wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w latach 2020 – 2021 - ZP.272.01.2020 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 3 stycznia 2020 roku Góralczyk Ireneusz 2020-01-03
405 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania do każdego miejsca w kraju i za granicą przesyłek listowych i paczek pocztowych w 2020 roku - ZP.272.PU.24.2019 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 23 grudnia 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-12-23
404 Bezpośrednia, stała ochrona fizyczna osób i mienia na terenie obiektu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy M. J. Piłsudskiego 65 w 2020 roku - ZP.272.PU.23.2019 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 11 grudnia 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-12-11
403 Ocena stanu technicznego i wycena wartości pojazdów usuniętych z drogi w trybie art.130a ustawy prawo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Sochaczewskiego w latach 2020 - 2022 - ZP.272.PU.22.2019 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 11 grudnia 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-12-11
402 Przeprowadzenie zajęć nauki języka angielskiego w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego – projekt realizowany w Rybnie: Język angielski dla każdego - ZP.272.PU.21.2019 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 6 grudnia 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-12-06
401 Przeprowadzenie zajęć nauki języka angielskiego w 2020 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Sochaczewskiego – projekt realizowany w Młodzieszynie: Z językiem angielskim bliżej Europy - ZP.272.PU.20.2019 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 6 grudnia 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-12-06
400 Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w ilości do 150.000 litrów – do 31.12.2020 roku - ZP.272.05.2019 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 6 grudnia 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-12-06
399 Konwojowanie wartości pieniężnych Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w 2020 roku - ZP.272.PU.19.2019 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 5 grudnia 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-12-05
398 Zakup wraz z dostawą skanerów dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – obsługa CEPiK: system Pojazd i Kierowca - ZP.272.PU.18.2019 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 18 listopada 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-11-18
397 Zakup wraz z dostawą komputerów używanych (poleasingowych) dla Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - ZP.272.PU.17.2019 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 5 listopada 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-11-05
396 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Sochaczewskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. - ZP.272.03.2019 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 11 października 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-10-11
395 Zakup wraz z dostawą serwera dla Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - ZP.272.PU.16.2019 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 10 października 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-10-10
394 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym im. F. Chopina w Sochaczewie – współfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - ZP.272.04.2019 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 20 września 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-09-20
393 Zakup wraz z dostawą serwera dla potrzeb Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - ZP.272.PU.15.2019 - publikacja dnia 22 sierpnia 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-08-22
392 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (branżowych projektów budowlanych i wykonawczych) wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, ze STWiOR i planem BIOZ dla zadania pod nazwą: Budowa nowych budynków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach - ZP.272.PU.14.2019 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 22 sierpnia 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-08-22
391 Zakup wraz z dostawą serwera dla potrzeb Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - ZP.272.PU.13.2019 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 26 lipca 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-07-26
389 Dostawa oprogramowania antywirusowego do komputerowych jednostek roboczych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - ZP.272.PU.11.2019 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 11 lipca 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-07-11
388 Przeprowadzenie 5 pokazów filmowych w formie kina plenerowego na terenie Gminy Nowa Sucha w ramach Sochaczewskiego Powiatowego - ZP.272.PU.10.2019 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 19 czerwca 2019 roku Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok Góralczyk Ireneusz 2019-06-19
387 Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) w ramach PBO na 2019 rok - ZP.272.02.2019 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 6 czerwca 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-06-06
386 Naprawa pokrycia dachowego stropodachów na dwóch budynkach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie - ZP.272.PU.09.2019 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 31 maja 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-05-31
385 Przeprowadzenie historycznych imprez plenerowych w 2019 roku w ramach Sochaczewskiego Powiatowego Budżetu Obywatelskiego - ZP.272.PU.08.2019 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 15 kwietnia 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-04-15
384 Zakup wraz z dostawą samochodu 9 – osobowego typu van dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie - ZP.272.PU.07.2019 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 15 kwietnia 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-04-15
383 Dostawa i montaż bezprzewodowego systemu konferencyjnego z opcją do głosowań radnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - ZP.272.PU.06.2019 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 7 marca 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-03-07
381 Zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w 2019 roku - ZP.272.PU.05.2019 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 26 lutego 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-02-26
382 Zakup i sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w 2019 roku - ZP.272.PU.04.2019 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 26 lutego 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-02-26
380 Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym z terenu Powiatu Sochaczewskiego w latach 2019 – 2020 (okres 12 miesięcy) - ZP.272.01.2019 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 26 lutego 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-02-26
379 Przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej (branżowych projektów budowlanych i wykonawczych) z kosztorysami, STWiOR i planem BIOZ, w zakresie przebudowy istniejącej kotłowni na paliwo stałe na dwie kotłownie gazowe zlokalizowane w dwóch oddzielnych budynkach w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie - ZP.272.PU.03.2019 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 11 lutego 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-02-11
378 Przygotowanie koncepcji architektonicznej i wykonanie na jej podstawie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy boiska dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok - ZP.272.PU.02.2019 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 25 stycznia 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-01-25
377 Przeprowadzenie zajęć nauki języka angielskiego w 2019 roku w ramach Sochaczewskiego Powiatowego Budżetu Obywatelskiego - ZP.272.PU.01.2019 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 11 stycznia 2019 roku Góralczyk Ireneusz 2019-01-11
376 Sukcesywne dostawy tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w 2019 roku - ZP.272.PU.17.2018 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 28 grudnia 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-12-28
375 Bezpośrednia, stała ochrona fizyczna osób i mienia na terenie obiektu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy M. J. Piłsudskiego 65 w 2019 roku - ZP.272.PU.16.2018 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 14 grudnia 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-12-14
374 Konwojowanie wartości pieniężnych Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w 2019 roku - ZP.272.PU.15.2018 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 14 grudnia 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-12-14
373 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania do każdego miejsca w kraju i za granicą przesyłek listowych i paczek pocztowych w 2019 roku - ZP.272.PU.14.2018 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 13 grudnia 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-12-13
372 Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w ilości do 150.000 litrów – do 31.12.2019 roku - ZP.272.10.2018 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 12 grudnia 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-12-12
371 Ocena stanu technicznego i wycena wartości pojazdów usuniętych z drogi w trybie art.130a ustawy prawo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Sochaczewskiego w latach 2018/9 – 2021 - ZP.272.PU.13.2018 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 15 listopada 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-11-15
370 Dostawa sprzętu i urządzeń do kuchni oraz do celów rehabilitacyjnych do budynku Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie - ZP.272.09.2018 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 31 października 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-10-31
369 Dostawa dźwigu osobowego wraz z jego montażem do Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie z podziałem na zadania - ZP.272.08.2018 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 31 października 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-10-31
368 Dostawa sprzętu i urządzeń do kuchni, pralni oraz do celów rehabilitacyjnych do budynku Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie - ZP.272.07.2018 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 19 października 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-10-19
367 Dostawa dźwigu osobowego wraz z jego montażem do Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie z podziałem na zadania - ZP.272.06.2018 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 26 października 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-10-16
366 Dostawa dźwigu osobowego wraz z jego montażem do Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie - ZP.272.05.2018 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 4 października 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-10-04
365 Dostawa sprzętu medycznego dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie - w ramach projektu o nazwie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w Powiecie Sochaczewskim” z podziałem na 12 zadań - ZP.272.04.2018 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 21 września 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-09-21
364 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (branżowych projektów budowlanych i wykonawczych) wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, ze STWiOR i planem BIOZ dla zadania pod nazwą: Rozbudowa budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie - ZP.272.PU.12.2018 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 3 sierpnia 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-08-03
363 Dostawa oprogramowania antywirusowego do komputerowych jednostek roboczych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - ZP.272.PU.11.2018 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 31 lipca 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-07-31
362 Budowa wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej - ZP.272.PU.10.2018 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 18 lipca 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-07-18
361 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (branżowych projektów budowlanych i wykonawczych) wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, ze STWiOR i planem BIOZ dla zadania pod nazwą: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (ZS CKP) - ZP.272.PU.09.2018 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 18 lipca 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-07-18
360 Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) - ZP.272.03.2018 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 5 lipca 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-07-05
359 Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) - ZP.272.02.2018 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 7 czerwca 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-06-07
358 Zakup wraz z dostawą traktora ogrodowego dla Zespołu Szkół w Erminowie - ZP.272.PU.08.2018 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 4 czerwca 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-06-04
357 Zakup wraz z dostawą skanerów dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – obsługa CEPiK: system Pojazd i Kierowca - ZP.272.PU.07.2018 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 24 maja 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-05-24
356 Ocena stanu technicznego i wycena wartości pojazdów usuniętych z drogi w trybie art.130a ustawy prawo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Sochaczewskiego w latach 2018 – 2021 - ZP.272.PU.06.2018 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 11 maja 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-05-11
355 Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym z terenu Powiatu Sochaczewskiego w latach 2017 – 2018 (okres 12 miesięcy) - ZP.272.01.2018 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 8 marca 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-03-08
354 Świadczenie usług telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy wraz z dostawą fabrycznie nowych 24 sztuk aparatów telefonicznych oraz przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego (jeżeli wymaga tego zmiana Operatora) - ZP.272.PU.05.2018 - zapytanie ofertowe - publikacja ogłoszenia dnia 7 lutego 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-02-07
353 Zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w 2018 roku - ZP.272.PU.03.2018 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 26 stycznia 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-01-26
352 Zakup i sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w 2018 roku - ZP.272.PU.03.2018 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 26 stycznia 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-01-26
351 Roboty naprawcze w pałacu w Gawłowie (w budynku dawnej siedziby Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie) - ZP.272.PU.02.2018 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 19 stycznia 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-01-19
350 Dostawa środków czystości dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w 2018 roku - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 18 stycznia 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-01-18
349 Roboty naprawcze w pałacu w Gawłowie (w budynku dawnej siedziby Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie) - ZP.272.PU.01.2018 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 11 stycznia 2018 roku Góralczyk Ireneusz 2018-01-11
348 Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w ilości do 200.000 litrów – do 31.12.2018 roku - ZP.272.05.2017 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 13 grudnia 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-12-13
347 Sukcesywne dostawy tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w 2018 roku - ZP.272.PU.21.2017 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 12 grudnia 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-12-12
346 Bezpośrednia, stała ochrona fizyczna osób i mienia na terenie obiektu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy M. J. Piłsudskiego 65 w 2018 roku - ZP.272.PU.20.2017 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 12 grudnia 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-12-12
345 Konwojowanie wartości pieniężnych Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w 2018 roku - ZP.272.PU.19.2017 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 4 grudnia 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-12-04
344 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania do każdego miejsca w kraju i za granicą przesyłek listowych i paczek pocztowych w 2018 roku - ZP.272.PU.18.2017 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 4 grudnia 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-12-04
343 Zakup wraz z dostawą samochodu 9 – osobowego typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia 1 – 2 osób na wózku inwalidzkim dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D - ZP.272.PU.17.2017 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 30 października 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-10-30
342 Roboty naprawcze wadliwie wykonanego pokrycia dachowego i izolacji stropu budynku stołówki oraz łącznika w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym „Dom na szlaku” w Załuskowie, gm. Iłów - ZP.272.PU.16.2017 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 21 września 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-09-21
341 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sochaczewskiego oraz podległych jednostek na lata 2017/2020 - ZP.272.04.2017 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 20 września 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-09-20
340 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Sochaczewskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. - ZP.272.03.2017 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 20 września 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-09-20
339 Przebudowa istniejących kotłowni olejowych na kotłownie gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (ZS CKP) i w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) – z podziałem na 2 zadania - ZP.272.02.2017 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 6 września 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-09-06
338 „Dostawa oprogramowania antywirusowego do komputerowych jednostek roboczych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” Administrator 2017-07-31
337 „Wybór brokera ubezpieczeniowego dla Powiatu Sochaczewskiego” - ZP.272.PK.01.2017 - zapytanie konkursowe - publikacja dnia 13 czerwca 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-06-13
336 Przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej (branżowych projektów budowlanych i wykonawczych) z kosztorysami, przedmiarami robót, operatem wodno – prawnym, STWiOR i planem BIOZ, w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie - ZP.272.PU.14.2017 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 2 czerwca 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-06-02
335 Wykonanie okładzin schodów, podestów i podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy wejściach do budynku Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 - ZP.272.PU.13.2017 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 25 kwietnia 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-04-25
334 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (branżowych projektów budowlanych i wykonawczych) wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, ze STWiOR i planem BIOZ oraz sporządzenie audytu energetycznego w zakresie adaptacji budynku gospodarczego ZS RCKU w Sochaczewie na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - ZP.272.PU.12.2017 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 7 kwietnia 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-04-07
333 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (branżowych projektów budowlanych i wykonawczych) wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, ze STWiOR i planem BIOZ oraz sporządzenie audytu energetycznego w zakresie adaptacji budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) na cele oświatowe - ZP.272.PU.11.2017 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 7 kwietnia 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-04-07
332 Przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej (branżowych projektów budowlanych i wykonawczych) z kosztorysami, przedmiarami robót, STWiOR i planem BIOZ, w zakresie przebudowy kotłowni olejowych na kotłownie gazowe w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie - ZP.272.PU.10.2017 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 7 kwietnia 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-04-07
331 Dostawa i montaż regałów przesuwnych oraz regałów stacjonarnych dla archiwum podręcznego Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - ZP.272.PU.09.2017 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 24 marca 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-03-24
330 Przygotowanie koncepcji architektonicznej i wykonanie na jej podstawie kompletnej dokumentacji projektowej (branżowych projektów budowlanych i wykonawczych) wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, STWiOR i planem BIOZ, w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą pomocniczą dla potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie - ZP.272.PU.08.2017 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 17 marca 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-03-17
329 Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym z terenu Powiatu Sochaczewskiego w latach 2017 – 2018 (okres 12 miesięcy) - ZP.272.01.2017 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 10 marca 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-03-10
327 Wymiana kolektora ściekowego do budynku Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie - ZP.272.PU.07.2017 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 8 marca 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-03-08
326 Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni w budynku Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - ZP.272.PU.06.2017 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 24 lutego 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-02-24
325 Wykonanie prac remontowo – budowlanych dotyczących posadzki betonowej w pomieszczeniu obrabiarek w budynku warsztatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie przy ulicy M. J. Piłsudskiego 51 - ZP.272.PU.05.2017 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 22 lutego 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-02-22
324 Wykonanie prac remontowo – budowlanych dotyczących posadzki betonowej w pomieszczeniu obrabiarek w budynku warsztatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie przy ulicy M. J. Piłsudskiego 51 - ZP.272.PU.04.2017 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 15 lutego 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-02-16
323 Wykonanie prac remontowo – budowlanych dotyczących posadzki betonowej w pomieszczeniu obrabiarek w budynku warsztatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie przy ulicy M. J. Piłsudskiego 51 - ZP.272.PU.04.2017 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 15 lutego 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-02-15
322 Zakup i sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w 2017 roku - ZP.272.PU.03.2017 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 19 stycznia 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-01-19
321 Docieplenie połaci dachowych na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Teresinie - ZP.272.PU.02.2017 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 19 stycznia 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-01-19
320 Zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w 2017 roku - ZP.272.PU.01.2017 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 10 stycznia 2017 roku Góralczyk Ireneusz 2017-01-10
319 Sukcesywne dostawy tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w 2017 roku - ZP.272.PU.23.2016 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 21 grudnia 2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-12-21
318 Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w ilości do 250.000 litrów – do 31.12.2017 roku - ZP.272.09.2016 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 15 grudnia 2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-12-15
317 Bezpośrednia, stała ochrona fizyczna osób i mienia na terenie obiektu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy M. J. Piłsudskiego 65 w 2017 roku - ZP.272.PU.22.2016 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 14 grudnia 2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-12-14
316 Konwojowanie wartości pieniężnych Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w 2017 roku - ZP.272.PU.21.2016 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 14 grudnia 2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-12-14
315 Dostawa plotera dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - ZP.272.PU.20.2016 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 8 grudnia 2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-12-08
314 Docieplenie połaci dachowych na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Teresinie - ZP.272.PU.19.2016 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 5 grudnia 2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-12-05
313 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania do każdego miejsca w kraju i za granicą przesyłek listowych i paczek pocztowych w 2017 roku - ZP.272.PU.18.2016 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 29 listopada 2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-11-29
312 Dostawa urządzenia UTM do zabezpieczenia sieci komputerowej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz jego wdrożenie w siedzibie Zamawiającego - ZP.272.PU.17.2016 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 29 listopada 2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-11-29
311 Budowa przyłączenia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków dla Zespołu Szkół w Teresinie - ZP.272.PU.16.2016 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 14 października 2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-10-14
310 Ogrodzenie terenu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie - ZP.272.PU.15.2016 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 7 października 2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-10-07
309 Ogrodzenie terenu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie - ZP.272.PU.14.2016 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 28 września 2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-09-28
308 Przebudowa pomieszczeń byłego internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz dla potrzeb dydaktycznych ZS RCKU w Sochaczewie - ZP.272.08.2016 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 19 września 2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-09-19
307 Przygotowanie koncepcji architektonicznej i wykonanie na jej podstawie kompletnej dokumentacji projektowej (branżowych projektów budowlanych i wykonawczych) wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, STWiOR i planem BIOZ, w zakresie budowy boisk wielofunkcyjnych wraz z infrastrukturą pomocniczą dla potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie - ZP.272.PU.13.2016 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 12 września 2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-09-12
306 Budowa przyobiektowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie - ZP.272.07.2016 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 19 sierpnia 2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-08-19
305 Budowa przyobiektowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach - ZP.272.06.2016 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 19 sierpnia 2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-08-19
304 Przebudowa pomieszczeń byłego internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz dla potrzeb dydaktycznych ZS RCKU w Sochaczewie - ZP.272.05.2016 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 18 sierpnia 2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-08-18
303 Dostawa w pakietach sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie - ZP.272.PU.12.2016 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 3 sierpnia 2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-08-03
302 Przebudowa pomieszczeń byłego internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz dla potrzeb dydaktycznych ZS RCKU w Sochaczewie - ZP.272.04.2016 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 27 lipca 2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-07-27
301 Budowa przyobiektowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie - ZP.272.03.2016 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 5 lipca 2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-07-05
300 Budowa przyobiektowej biologicznej oczyszczalni ścieków dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach - ZP.272.02.2016 - przetarg nieograniczony - publikacja dnia 5 lipca 2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-07-05
299 Budowa przepompowni ścieków bytowych wraz z przewodem tłocznym dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie - ZP.272.PU.11.2016 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 19 maja 2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-05-19
298 „Budowa przepompowni ścieków bytowych wraz z przewodem tłocznym dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie” ZP.272.PU.10.2016 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 11 maja 2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-05-11
297 Zaprojektowanie oraz dostawa wraz z montażem systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w 4 placówkach szkolnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu - ZP.272.PU.09.2016 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 14.04.2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-04-14
296 Zaprojektowanie oraz dostawa wraz z montażem systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w 4 placówkach szkolnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu oraz świadczenie usług monitorowania sygnałów przychodzących z systemów SSWiN zainstalowanych w obiektach Zamawiającego, nadzoru nad w/w systemami oraz świadczenie usług grup interwencyjnych - ZP.272.PU.08.2016 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 30.03.2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-03-30
295 Zaprojektowanie oraz dostawa wraz z montażem systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w 4 placówkach szkolnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu oraz świadczenie usług monitorowania sygnałów przychodzących z systemów SSWiN zainstalowanych w obiektach Zamawiającego, nadzoru nad w/w systemami oraz świadczenie usług grup interwencyjnych - ZP.272.PU.07.2016 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 18.03.2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-03-18
294 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (branżowych projektów budowlanych i wykonawczych) wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, ze STWiOR oraz planem BIOZ w zakresie przebudowy pomieszczeń byłego internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz dla potrzeb dydaktycznych ZS RCKU w Sochaczewie - ZP.272.PU.06.2016 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 11.03.2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-03-11
293 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (branżowych projektów budowlanych i wykonawczych) wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, ze STWiOR oraz planem BIOZ w zakresie przebudowy pomieszczeń byłego internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz dla potrzeb dydaktycznych ZS RCKU w Sochaczewie - ZP.272.PU.05.2016 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 02.03.2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-03-02
292 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w okresie 01.04.2016r. - 31.12.2017r. - przetarg nieograniczony - data publikacji - 15.02.2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-02-15
291 Modernizacja systemu kolejkowego do zarządzania ruchem interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - ZP.272.PU.04.2016 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 05.02.2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-02-05
290 Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego (jeżeli wymaga tego zmiana Operatora) - zapytanie ofertowe - ZP.272.PU.03.2016 - publikacja dnia 26.01.2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-01-26
289 Zakup i sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w 2016 roku - ZP.272.PU.02.2016 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 21.01.2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-01-21
288 Zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w 2016 roku - ZP.272.PU.01.2016 - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 19.01.2016 roku Góralczyk Ireneusz 2016-01-19
287 „Zakup dostępu do systemu elektronicznej informacji prawnej dla Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w latach 2016 – 2018” - Góralczyk Ireneusz 2015-12-22
286 „Wykonanie audytu energetycznego, studium wykonalności oraz kompletnej dokumentacji projektowej (branżowych projektów budowlanych i wykonawczych) wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, ze STWiOR oraz planem BIOZ, na potrzeby obiektów należących do jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego i złożenie na podstawie przygotowanych dokumentów wniosku aplikacyjnego do konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w Osi priorytetowej IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, w działaniu 4.2 – Efektywność energetyczna; typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 16.12.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-12-16
285 „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania do każdego miejsca w kraju i za granicą przesyłek listowych i paczek pocztowych w 2016 roku” - zapytanie ofertowe - data publikacji - 16.12.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-12-16
284 „Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynku byłego internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 09.12.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-12-09
283 „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (branżowych projektów budowlanych i wykonawczych) wraz ze STWiOR oraz operatem wodnoprawnym budowy biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby obiektów Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” - zapytanie ofertowe - data publikacji 07.12.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-12-07
282 Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przy ulicy Wyszogrodzkiej 101 - do dnia 31 grudnia 2016 roku - z podziałem na 3 zadania - przetarg nieograniczony - publikacja ogłoszenia 04.12.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-12-04
281 Zapytanie ofertowe na: „Sukcesywne dostawy środków czystości, chemii gospodarczej oraz artykułów higienicznych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku” - zapytanie ofertowe - publikacja 03.12.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-12-03
280 Zapytanie ofertowe na: „Sukcesywne dostawy materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku” - zapytanie ofertowe - publikacja dnia 03.12.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-12-03
279 Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w ilości do 220.000 litrów - do 31.12.2016 roku - przetarg nieograniczony - data publikacji: 25.11.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-11-25
278 Modernizacja systemu kolejkowego do zarządzania ruchem interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - zapytanie ofertowe - 24.11.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-11-24
277 Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przy ulicy Wyszogrodzkiej 101 - do dnia 31 grudnia 2016 roku - z podziałem na zadania - publikacja ogłoszenia: 13.11.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-11-13
276 Modernizacja systemu kolejkowego do zarządzania ruchem interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - zapytanie ofertowe - 06.11.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-11-06
275 Sporządzenie dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania efektów redukcji wielkości emisji dwutlenku węgla (CO2) w stosunku do poziomu określonego w scenariuszu odniesienia dla inwestycji realizowanych w ramach przedsięwzięcia: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie – współfinansowanego ze środków NFOŚiGW - zapytanie ofertowe - 27.10.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-10-27
274 Wykonanie izolacji ścian i dachów łączników, malowanie elewacji starej sali gimnastycznej oraz budowa murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie - zapytanie ofertowe - 15.09.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-09-15
273 Wykonanie izolacji ścian i dachów łączników, malowanie elewacji starej sali gimnastycznej oraz budowa murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie - zapytanie ofertowe - 09.09.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-09-09
272 Zapytanie ofertowe na: „Sukcesywne dostawy paliw płynnych do samochodów służbowych i pojazdów oraz urządzeń specjalistycznych, będących na wyposażeniu Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku" - publikacja 27.08.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-08-27
270 Dostawa oprogramowania antywirusowego do komputerowych jednostek roboczych będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - zapytanie ofertowe - 04.08.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-08-04
269 Przygotowanie oceny sytuacji finansowej i organizacyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie oraz opracowanie koncepcji działań restrukturyzacyjnych wraz z bieżącym doradztwem w podejmowaniu działań optymalizacyjnych na rzecz placówki - zapytanie ofertowe - 20.07.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-07-20
268 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (branżowych projektów budowlanych i wykonawczych) wraz ze STWiOR oraz operatem wodnoprawnym budowy biologicznej oczyszczalni ścieków na potrzeby obiektów Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie - zapytanie ofertowe - 14.07.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-07-14
267 Wymiana istniejących opraw oświetlenia wewnętrznego na oprawy oświetleniowe w technologii LED dla trzech kondygnacji w budynkach A i B oraz w pomieszczeniach warsztatowych Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie przy alei XX - lecia 12 w ramach projektu: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie - współfinansowanego ze środków NFOŚiGW - przetarg nieograniczony 27.06.2015 Góralczyk Ireneusz 2015-05-27
266 Wykonanie izolacji ścian i dachu wraz z wymianą okien i drzwi oraz robotami towarzyszącymi w budynkach Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach w ramach projektu: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie - współfinansowanego ze środków NFOŚiGW - przetarg nieograniczony 05.05.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-05-05
265 Wykonanie izolacji ścian i dachu wraz z wymianą okien i drzwi oraz robotami towarzyszącymi w budynkach Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie w ramach projektu: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie - współfinansowanego ze środków NFOŚiGW - przetarg nieograniczony 05.05.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-05-05
264 Wykonanie izolacji ścian i dachu wraz z wymianą okien i drzwi oraz robotami towarzyszącymi w budynkach Zespołu Szkół w Teresinie w ramach projektu: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie - współfinansowanego ze środków NFOŚiGW - przetarg nieograniczony 05.05.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-05-05
263 Wykonanie izolacji ścian i dachu wraz z wymianą okien oraz robotami towarzyszącymi w budynkach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie w ramach projektu: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie - współfinansowanego ze środków NFOŚiGW - przetarg nieograniczony 05.05.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-05-05
262 Wykonanie izolacji ścian i dachu wraz z wymianą okien i drzwi oraz robotami towarzyszącymi w budynkach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie w ramach projektu: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie - współfinansowanego ze środków NFOŚiGW - przetarg nieograniczony 05.05.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-05-05
261 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników w budynkach administracyjnym i socjalnym Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie oraz w budynku głównym Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie - współfinansowanego ze środków NFOŚiGW - przetarg nieograniczony 04.05.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-05-04
260 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników w budynku dydaktycznym i warsztatowym Zespołu Szkół w Teresinie: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie - współfinansowanego ze środków NFOŚiGW - przetarg nieograniczony 04.05.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-05-04
259 Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową z doziemną i wewnętrzną instalacją gazu oraz wymianą grzejników w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie - współfinansowanego ze środków NFOŚiGW - przetarg nieograniczony 04.05.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-05-04
258 Budowa kontenerowej kotłowni gazowej z instalacją gazową i przyłączeniową wraz z wymianą grzejników oraz instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie w ramach projektu: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie - współfinansowanego ze środków NFOŚiGW - przetarg nieograniczony 04.05.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-05-04
257 Zapytanie ofertowe na: „Sukcesywne dostawy środków czystości, chemii gospodarczej oraz artykułów higienicznych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku” - publikacja 02.04.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-04-02
256 Wymiana istniejących opraw oświetlenia wewnętrznego na oprawy oświetleniowe w technologii LED dla trzech kondygnacji w budynkach A i B oraz w pomieszczeniach warsztatowych Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie przy alei XX - lecia 12 w ramach projektu: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie - współfinansowanego ze środków NFOŚiGW - przetarg nieograniczony - publikacja 20.03.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-03-20
255 Zapytanie ofertowe na: "Sukcesywne dostawy środków czystości, chemii gospodarczej oraz artykułów higienicznych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku” - publikacja 19.03.2015 roku Góralczyk Ireneusz 2015-03-20
254 Zapytanie ofertowe: „Sukcesywne dostawy materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku” - publikacja 17.03.2015 Góralczyk Ireneusz 2015-03-17
253 Zapytanie ofertowe na: „Sukcesywne dostawy żywności z podziałem na zadania dla potrzeb Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach, Giżyce 37, 96 - 521 Brzozów, powiat sochaczewski w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku” Góralczyk Ireneusz 2015-01-30
252 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (branżowych projektów budowlanych i wykonawczych) wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, ze STWiOR oraz informacją BIOZ w branży instalacji c.o. na potrzeby obiektów należących do jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego - zapytanie ofertowe - 29.12.2014 roku Góralczyk Ireneusz 2014-12-30
251 Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Sochaczewskiego w latach 2015 – 2016 - zapytanie ofertowe 10-12-2014 Góralczyk Ireneusz 2014-12-10
250 Bezpośrednia, stała ochrona fizyczna osób i mienia na terenie obiektu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy M. J. Piłsudskiego 65 w latach 2015 – 2016 zapytanie ofertowe 10-12-2014 Góralczyk Ireneusz 2014-12-10
249 Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w ilości do 250.000 litrów - do 31.12.2015 roku - przetarg nieograniczony 28-11-2014 Góralczyk Ireneusz 2014-11-28
248 PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA POWIATU SOCHACZEWSKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNIE FUNKCJONUJĄCYCH NA LATA 2014 - 2017 - przetarg nieograniczony 18-08-2014 Góralczyk Ireneusz 2014-08-18
247 Sukcesywne dostawy materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku - zapytanie ofertowe 18-08-2014 Góralczyk Ireneusz 2014-08-18
246 Sukcesywne dostawy środków czystości, chemii gospodarczej oraz artykułów higienicznych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku - zapytanie ofertowe - 11.08.2014 roku Góralczyk Ireneusz 2014-08-11
245 Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przy ulicy Wyszogrodzkiej 101 - do dnia 31 grudnia 2014 roku - z podziałem na 3 zadania - przetarg nieograniczony - 05.08.2014 Góralczyk Ireneusz 2014-08-05
244 Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przy ulicy Wyszogrodzkiej 101 - do dnia 31 grudnia 2014 roku - z podziałem na zadania - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2014-07-09
243 Bezpośrednia, stała ochrona fizyczna osób i mienia na terenie obiektu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy M. J. Piłsudskiego 65 w 2014 roku - zapytanie ofertowe - 12-2013 Góralczyk Ireneusz 2013-12-24
242 Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w ilości do 260.000 litrów - do 31.12.2014 roku - przetarg nieograniczony grudzień 2013 roku Góralczyk Ireneusz 2013-12-10
241 Sukcesywne dostawy tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w latach 2014 - 2016 - przetar nieograniczony grudzień 2013 roku Góralczyk Ireneusz 2013-12-09
240 Zakup energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i innych jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego - do 31 grudnia 2015 roku - przetarg nieograniczony 11.2013 Góralczyk Ireneusz 2013-11-26
239 Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w ilości do 100.000 litrów - od listopada do 31.12.2013 roku - przetarg nieograniczony 10.10.2013 roku Góralczyk Ireneusz 2013-10-10
238 PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA POWIATU SOCHACZEWSKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNIE FUNKCJONUJĄCYCH NA LATA 2013 - 2014 - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2013-09-18
236 Zapytanie ofertowe Nr PZE.2.KPI.9.2.2013 z dnia 28.05.2013: na wykonanie kampanii promocyjno – informacyjnej - Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie Góralczyk Ireneusz 2013-05-29
235 Zapytanie ofertowe na wynajem sali konferencyjnej wraz z wyżywieniem - Powiatowy Zespół Edukacji w Sochaczewie Góralczyk Ireneusz 2013-05-17
232 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie w ramach projektu: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Załuskowie i Młodzieszynie - współfinansowanego ze środków NFOŚiGW - przetarg nieograniczony 13.03.2013 Góralczyk Ireneusz 2013-03-13
231 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej na dachach budynku Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w ramach projektu: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Załuskowie i Młodzieszynie - współfinansowanego ze środków NFOŚiGW - przetarg nieograniczony 28.02.2013 Góralczyk Ireneusz 2013-02-28
230 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie w ramach projektu: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Załuskowie i Młodzieszynie - współfinansowanego ze środków NFOŚiGW - przetarg nieograniczony 02-2013 Góralczyk Ireneusz 2013-02-15
229 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej na dachach budynku Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w ramach projektu: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Załuskowie i Młodzieszynie - współfinansowanego ze środków NFOŚiGW - przetarg nieograniczony 01-2013 Góralczyk Ireneusz 2013-01-30
228 Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w ilości do 250.000 litrów - do 31 grudnia 2013 roku - przetarg nieograniczony 07.12.2012 Góralczyk Ireneusz 2012-12-07
227 Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności ogólnobudowlanej nad robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu dachów na budynkach stołówki i łącznika Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego (MOW) „Dom na Szlaku” im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie 8 - zapytanie ofertowe Góralczyk Ireneusz 2012-09-12
226 Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności ogólnobudowlanej nad robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu dachów na budynkach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego (ZS RCKU) im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 roku w Sochaczewie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 63 - zapytanie ofertowe Góralczyk Ireneusz 2012-09-12
225 Wykonanie dachów na budynkach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie - przetarg nieograniczony sierpeiń 2012 roku Góralczyk Ireneusz 2012-08-12
223 Nowy - test Góralczyk Ireneusz 2012-08-12
224 Wykonanie dachów na budynkach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie - przetarg nieograniczony sierpień 2012 roku Góralczyk Ireneusz 2012-08-12
222 Wymiana okien i drzwi w budynku Domu Dziecka w Giżycach (Powiat Sochaczewski) - elewacje: wschodnia, zachodnia i północna - przetarg nieograniczony - lipiec 2012 roku Góralczyk Ireneusz 2012-07-30
221 Zakup i sukcesywna dostawa 90 ton węgla w okresie do 30 kwietnia 2013 roku dla potrzeb Domu Dziecka w Giżycach - przetarg nieograniczony - sierpień 2012 Góralczyk Ireneusz 2012-07-30
220 Wykonanie dachów na budynkach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz na budynkach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie przetarg nieograniczony - lipiec 2012 roku Góralczyk Ireneusz 2012-07-20
219 Zakup i sukcesywna dostawa 90 ton węgla w okresie do 30 kwietnia 2013 roku dla potrzeb Domu Dziecka w Giżycach - przetarg nieograniczony - lipiec 2012 roku Góralczyk Ireneusz 2012-07-13
218 Zakup i sukcesywna dostawa 90 ton węgla w okresie do 30 kwietnia 2013 roku dla potrzeb Domu Dziecka w Giżycach - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2012-06-27
217 Wykonanie dachów na budynkach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz na budynkach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie - przetarg 18.06.2012 roku Góralczyk Ireneusz 2012-06-18
216 Wykonanie utwardzenia terenu w miejscowości Sochaczew przy ulicy Głowackiego - działki nr 2006 i 1905 (przy siedzibie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej) - przetarg nieograniczony - 31.05.2012 roku Góralczyk Ireneusz 2012-05-31
215 Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3840W ul. Staszica w Sochaczewie długości ok. 1,76 km Jarzębowski Jacek 2012-05-15
214 Przebudowa istniejącego mostu drogowego przez rzekę Bzurę w ciągu drogi powiatowej nr 3835W Kozłów Szlachecki - Nowa Sucha - Guzów Misiak Kamil 2012-05-11
213 Odbudowa drogi powiatowej nr 3805W odc. Wólka Smolana - Strojec dług. 497 m Jarzębowski Jacek 2012-05-09
212 Wykonanie dachów na budynkach Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz na budynkach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2012-05-08
211 Zlecenie opracowania i przygotowania kampanii promocyjno-informacyjnej projektu tj. - projekt i wydruk ulotek promocyjno-informacyjnych na temat projektu -opracowanie, wydruk plakatów promocyjno-informacyjnych projektu Jarzębowski Jacek 2012-04-27
210 Wykonanie utwardzenia terenu w miejscowości Sochaczew przy ulicy Głowackiego - działki nr 2006 i 1905 (przy siedzibie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej) - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2012-04-26
209 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu spawalniczego dla ostatecznych beneficjentów projektu pt. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów ZSCKP poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2012-04-04
208 Zakup i sukcesywna dostawa 70 ton węgla w roku 2012 dla potrzeb Domu Dziecka w Giżycach - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2012-03-02
207 "Dostawa fabrycznie nowego recyklera" Misiak Kamil 2012-01-19
206 Dostawa paliw płynnych, olei silnikowych i smarnych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Jarzębowski Jacek 2011-12-12
205 Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Sochaczewskiego - przetarg nieograniczony 06.12.2011 Góralczyk Ireneusz 2011-12-06
204 Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w ilości do 240.000 litrów - do 31 grudnia 2012 roku - przetarg nieograniczony - 02.12.2011 Góralczyk Ireneusz 2011-12-02
203 DOSTAWA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z FUNKCJĄ OGRANICZANIA STREF SKAŻEŃ CHEMICZNO-EKOLOGICZNYCH - przetarg nieograniczony 26.11.2011 Góralczyk Ireneusz 2011-10-26
202 Wymiana okien i drzwi w budynku Domu Dziecka w Giżycach (Powiat Sochaczewski) - elewacja frontowa - przetarg nieograniczony, 21-10-2011 Góralczyk Ireneusz 2011-10-21
201 Wykonanie instalacji gazowej doziemnej i wewnętrznej dla kotłowni budynku szkoły i budynku warsztatowego Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - przetarg nieograniczony sygn.: RŚ 272.17.2011 Góralczyk Ireneusz 2011-10-13
200 Przebudowa drogi powiatowej nr 4133W w m. Mikołajew dług. 414 m Misiak Kamil 2011-10-11
199 DOSTAWA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z FUNKCJĄ OGRANICZANIA STREF SKAŻEŃ CHEMICZNO-EKOLOGICZNYCH - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2011-10-10
198 Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego recyklera - wersja V Jarzębowski Jacek 2011-10-06
197 Wymiana okien i drzwi w budynku Domu Dziecka w Giżycach (Powiat Sochaczewski) - elewacja frontowa - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2011-09-30
196 Prowadzenie serwisu eksploatacyjnego kotłowni olejowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w latach 2011 - 2012 - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2011-09-29
195 Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego recyklera - wersja IV Jarzębowski Jacek 2011-09-27
194 Wykonanie instalacji gazowej doziemnej i wewnętrznej dla kotłowni budynku szkoły i budynku warsztatowego Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2011-09-22
193 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2011-09-20
192 Remont pomieszczeń warsztatowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2011-09-16
191 Zakup energii elektrycznej dla Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i innych jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego - do 31 grudnia 2013 roku - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2011-09-08
190 Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego recyklera - wersja III Jarzębowski Jacek 2011-09-08
189 Remont pomieszczeń warsztatowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2011-08-31
188 Wykonanie instalacji gazowej doziemnej i wewnętrznej dla kotłowni budynku szkoły i budynku warsztatowego Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2011-08-26
187 Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego recyklera Jarzębowski Jacek 2011-08-22
186 Remont drogi powiatowej nr 3813W w m. Witkowice - powódź - maj 2010, marzec 2011 Jarzębowski Jacek 2011-08-19
185 Świadczenie całodobowo przez 7 dni w tygodniu usługi polegającej na holowaniu i parkowaniu pojazdów usuniętych w myśl przepisów art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na terenie Powiatu Sochaczewskiego - przetarg nieograniczony do kwoty 14.000 euro Góralczyk Ireneusz 2011-08-05
184 Wykonanie instalacji gazowej doziemnej i wewnętrznej dla kotłowni budynku szkoły i budynku warsztatowego Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2011-08-05
183 Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowego recyklera Jarzębowski Jacek 2011-08-02
182 Zakup samochodu osobowo - dostawczego (busa) w formie leasingu operacyjnego dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego ,DOM na SZLAKU, im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2011-07-15
180 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Sochaczewskiego - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2011-07-01
179 Remont pomieszczeń piwnic i parteru budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących (Liceum Ogólnokształcącego) w Sochaczewie - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2011-06-22
178 Przebudowa drogi powiatowej nr 3832W Seroki - Gągolina - Baranów - Jaktorów - II etap. Misiak Kamil 2011-06-10
177 Odbudowa drogi powiatowej nr 6915W odcinek Suchodół - Władysławów Cholewa Tomasz 2011-03-22
176 Budowa kładki pieszo-rowerowej oraz przebudowa mostu na rzece Pisia w m. Szymanów w ciągu drogi powiatowej nr 3837W Paprotnia - Aleksandrów Cholewa Tomasz 2011-03-17
175 Zakup: 1. TV LCD do realizacji zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i metod nauczania, 2. Zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do realizacji zajęć pozalekcyjnych, 3. Radiomagnetofonów do nauki języka angielskiego i niemieckiego, 4. Skanerów do realizacji zajęć m.in. z informatyki - Zadanie 3 projektu pn.: Zajęcia pozalekcyjne - realizacja Beneficjent oraz 5. Cyfrowej kamery do dokumentowania zajęć i 6. materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego - zadanie 1 projektu pn.: Zarządzanie projektem - realizacja Beneficjent - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2011-01-31
174 Sukcesywna dostawa oryginalnych tuszy i tonerów do drukarek atramentowych i laserowych, kserokopiarek oraz faksów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w 2011 roku - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2011-01-18
173 Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w urządzenia RTV, AGD i elektroniczne, sprzęt kuchenny oraz sanitarny, artykuły pościelowe, artykuły ogrodowe i pozostałe [Zamówienie realizowane jako część projektu Adaptacji i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie - współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 (RPO WM)] - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2011-01-12
172 Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w meble oraz w sprzęt rehabilitacyjny i medyczny [Zamówienie realizowane jako część projektu Adaptacji i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie - współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 (RPO WM)] - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2011-01-12
171 Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w urządzenia RTV, AGD i elektroniczne, sprzęt kuchenny oraz sanitarny, artykuły pościelowe, artykuły ogrodowe i pozostałe - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2010-12-23
170 Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w meble oraz w sprzęt rehabilitacyjny i medyczny - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2010-12-23
169 Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w ilości do 300.000 litrów - do 31 grudnia 2011 roku - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2010-12-01
168 Bezpośrednia, stała ochrona fizyczna osób i mienia na terenie obiektu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy M. J. Piłsudskiego 65 w latach 2011 - 2013 - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2010-11-30
167 Dostawa paliw płynnych, olei silnikowych i smarnych Cholewa Tomasz 2010-11-24
166 Dozór, ochrona fizyczna bazy Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie przy ul. Gwardyjskiej 10 Cholewa Tomasz 2010-11-18
165 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3824W Kozłów Biskupi – Zakrzew, nr 3825W Antoniew - Sochaczew Cholewa Tomasz 2010-10-20
163 Usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Sochaczewskiego w sezonach 2010/2011 i 2011/2012 Cholewa Tomasz 2010-10-13
162 Sukcesywne dostawy tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w latach 2011 - 2013 - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2010-10-08
161 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów z zakresu psychologiczno-pedagogicznego - Akademia Liderów, dla ostatecznych beneficjentów projektu pt. Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu Sochaczewskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2010-10-08
160 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów językowych z języka angielskiego - Licencja na lepszą przyszłość, dla ostatecznych beneficjentów projektu pt. Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu Sochaczewskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2010-10-07
159 Prowadzenie serwisu eksploatacyjnego kotłowni olejowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w latach 2010 - 2011 - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2010-09-28
158 Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonach 2010/2011 i 2011/2012 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Misiak Kamil 2010-09-21
157 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (busa) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, Powiat Sochaczewski - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2010-08-27
156 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803W w miejscowości Plecewice Cholewa Tomasz 2010-08-05
155 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W odc. Budki Piaseckie – Skotniki Cholewa Tomasz 2010-07-28
154 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego (busa) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, Powiat Sochaczewski - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2010-07-22
153 Dostawa mebli szkolnych (wyposażenia dla uczniów i nauczycieli) na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, Powiat Sochaczewski - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2010-07-14
152 Dostawa fabrycznie nowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, Powiat Sochaczewski - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2010-07-12
151 Przebudowa drogi powiatowej nr 3848W Topołowa - Teresin Aleja XX - lecia w miejscowości Teresin w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 Cholewa Tomasz 2010-06-16
150 Likwidacja przełomów w ciągu drogi powiatowej Nr 3816W ŻELAZOWA WOLA – MOKAS Cholewa Tomasz 2010-05-21
149 ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I AKTUALIZACJA UŻYTKÓW ROLNYCH W ZAKRESIE TERENÓW ZABUDOWANYCH I ZURBANIZOWANYCH POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI GMINY TERESIN W OBRĘBACH : DĘBÓWKA, ELŻBIETÓW, KAWĘCZYN, MAURYCEW, NOWY MIKOŁAJEW, PAWŁÓWEK, SHRO KAWĘCZYN, SHRO SKOTNIKI, SHRO STRUGI, SHRO SZYMANÓW, SKRZELEW, STARY MIKOŁAJEW, SZYMANÓW, WITOLDÓW ORAZ PONOWNA GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA ZMIENIONYCH KLAS GRUNTÓW I UŻYTKÓW ROLNYCH WSCHODNIEJ CZĘŚCI OBRĘBU TOPOŁOWA - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2010-05-18
147 Budowa parkingu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie wraz z budową chodnika oraz przebudową dojazdu - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2010-04-30
146 Remont i przebudowa budynków Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2010-04-07
145 „Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych w okolicach miejsc związanych z uroczystościami obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina „SZLAK CHOPINOWSKI” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” Cholewa Tomasz 2010-03-23
144 Przebudowa układu komunikacyjnego wschodniej części Powiatu Sochaczewskiego, I etap – przebudowa drogi powiatowej nr 3837W Paprotnia – Teresin – Szymanów – Aleksandrów na odcinku Paprotnia - Elżbietów” Cholewa Tomasz 2010-03-12
143 Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2010-02-12
142 Przebudowę układu komunikacyjnego centralnej części Powiatu Sochaczewskiego, I etap – przebudowa drogi powiatowej nr 3813W Kamion- Witkowice- Sochaczew na odcinku Gawłów - Sochaczew Cholewa Tomasz 2010-02-12
141 Wykonanie podłączenia kotłowni dwóch obiektów Zespołu Szkół w Teresinie (budynek szkoły i warsztatu) do sieci gazowej - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2009-12-10
140 Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w ilości do 400.000 litrów - do 31 grudnia 2010 roku - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2009-11-13
139 Prowadzenie serwisu eksploatacyjnego kotłowni olejowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w latach 2009 - 2010 - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2009-09-29
138 Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sochaczewie dla potrzeb Wydziału Komunikacji - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2009-09-01
137 Przebudowa ulic - drogi powiatowej Nr 3847W stanowiących drogi dojazdowe do obiektów mostowych tj. ul. Młynarskiej oraz Łąkowej w miejscowości Sochaczew Cholewa Tomasz 2009-08-17
136 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W odcinek DĘBÓWKA – ZIELONKA Cholewa Tomasz 2009-08-13
135 Budowa drogi powiatowej Nr 6915W Wymyśle Polskie-Nowosiadło-Piotrkówek-Iłów na odcinku Suchodół - Władysławów Cholewa Tomasz 2009-08-13
134 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W odcinek BUDKI PIASECKIE – SKOTNIKI Cholewa Tomasz 2009-08-13
133 Dostawa paliw płynnych, olei silnikowych i smarnych Cholewa Tomasz 2009-07-09
132 Dostawa w formie leasingu finansowego fabrycznie nowej koparko-ładowarki Cholewa Tomasz 2009-07-07
131 Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sochaczewie dla potrzeb Wydziału Komunikacji - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2009-06-29
130 Bezpośrednia, stała ochrona fizyczna osób i mienia na terenie obiektów Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2009-06-03
129 Przebudowa drogi powiatowej nr 3832W Seroki – Gągolina –Baranów – Jaktorów w miejscowości Seroki Cholewa Tomasz 2009-05-18
128 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie - przetarg nieogranicozny Góralczyk Ireneusz 2009-04-08
127 Wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku warsztatowym - dydaktycznym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie - parter - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2009-04-08
126 Przebudowę drogi powiatowej Nr 3813W Kamion-Witkowice-Sochaczew na odcinku Mistrzewice – Żuków Cholewa Tomasz 2009-02-27
125 Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Powiatowego Zespołu Edukacji oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2009-01-22
124 Budowa dwóch obiektów mostowych w ciągu ulicy Młynarskiej w Sochaczewie Cholewa Tomasz 2009-01-21
123 Adaptacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2008-12-30
122 Adaptacja i rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2008-12-24
121 Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w ilości do 450.000 litrów - do 31 grudnia 2009 roku - przetarg nieograniczony Góralczyk Ireneusz 2008-12-17
120 Roboty remontowe I piętra budynku warsztatowo - dydaktycznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie Góralczyk Ireneusz 2008-12-02
119 Dozór, ochrona fizyczna bazy Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie przy ul. Gwardyjskiej 10 Cholewa Tomasz 2008-11-27
117 Remont kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Teresinie (RŚ 3421/15/2008) Góralczyk Ireneusz 2008-10-28
118 Termomodernizacja (II etap) - docieplenie ścian i fundamentów budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie wraz z wymianą stolarki drzwiowej, budową opaski z kostki brukowej oraz demontażem i montażem instalacji odgromowej i rur spustowych (RŚ 3421/14/2008) Góralczyk Ireneusz 2008-10-28
116 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Sochaczewskiego w sezonach 2008/2009 i 2009/2010 Cholewa Tomasz 2008-10-28
115 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Sochaczewskiego w sezonach 2008/2009 i 2009/2010 Cholewa Tomasz 2008-10-15
114 Wymiana okien I piętra w budynku warsztatowo - dydaktycznym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 - ogłoszenie o przetargu Góralczyk Ireneusz 2008-10-14
113 Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonach 2008/2009 i 2009/2010 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie Cholewa Tomasz 2008-10-09
112 Prowadzenie całorocznego serwisu eksploatacyjnego kotłowni olejowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego - od dnia 15 października 2008 roku do 14 października 2009 roku - ogłoszenie o przetargu Góralczyk Ireneusz 2008-09-23
110 Dostawa materiałów chodnikowych Cholewa Tomasz 2008-07-25
108 Dostawa paliw płynnych, olei silnikowych i smarnych Cholewa Tomasz 2008-07-10
106 Modernizacja drogi powiatowej Nr 3824W Kozłów Biskupi – Zakrzew Cholewa Tomasz 2008-06-27
103 Bezpośrednia, stała ochrona fizyczna osób i mienia na terenie obiektów Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Góralczyk Ireneusz 2008-06-13
102 Remont I i II piętra budynku Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy Piłsudskiego 65 - ogłoszenie o przetargu Misiak Kamil 2008-06-03
101 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3837W Paprotnia-Teresin-Szymanów Cholewa Tomasz 2008-06-02
100 Przebudowa drogi powiatowej Nr 4133W Strzyżew – Szczytno – Chrzczany – Skotniki odc. Chrzczany – Nowa Piasecznica na terenie Gminy Sochaczew Cholewa Tomasz 2008-05-28
99 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3804W Sochaczew-Wypalenisko-Zosin – II etap Cholewa Tomasz 2008-05-20
96 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr: 3804W SOCHACZEW – WYPALENISKO – ZOSIN Cholewa Tomasz 2008-04-09
95 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3803W Plecewice – Plecewice Cholewa Tomasz 2008-04-04
93 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Sochaczew - Dębówka - Zielonka na terenie Gminy Sochaczew Cholewa Tomasz 2008-03-31
84 Remont I i II piętra budynku Starostwa Powiatowego w Sochaczewie przy ulicy Piłsudskiego 65 - ogłoszenie o przetargu nieogranicoznym Góralczyk Ireneusz 2008-02-14
83 Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie przy ulicy Piłsudskiego 63 wraz z przebudową wejścia - budynek dawnego internatu męskiego, stołówka i sala konferencyjna - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Góralczyk Ireneusz 2008-02-14
79 łoszenie o przetargu nieograniczonym - ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I AKTUALIZACJA UŻYTKÓW ROLNYCH W ZAKRESIE TERENÓW ZABUDOWANYCH I ZURBANIZOWANYCH DLA WSCHODNIEJ CZĘŚCI GMINY SOCHACZEW (30 OBRĘBÓW) ORAZ AKTUALIZACJA GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJI GRUNTÓW ZMELIOROWANYCH DLA CZĘŚCI OBRĘBU JEŻÓWKA GMINY SOCHACZEW Góralczyk Ireneusz 2008-01-30
74 Przetarg nieograniczony na „Dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie (SOR)” - informacja o rozstrzygnięciu przetargu Góralczyk Ireneusz 2007-12-14
73 Dostawa dwóch karetek dla potrzeb powiatu Sochaczewskiego, informacja o roztrzygnięciu protestu. Cholewa Tomasz 2007-12-10
70 Przetarg nieograniczony na „Dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie” - INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU Góralczyk Ireneusz 2007-12-07
63 Przetarg nieograniczony na „Dostawę aparatu RTG z ramieniem C dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie” - INFORMACJA O WNIESIENIU PROTESTU PRZEZ JEDNEGO Z WYKONAWCÓW (PANAMED) Góralczyk Ireneusz 2007-12-04
58 Dostawa aparatu RTG z ramieniem C dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie - sprosotowanie zapisu dotyczącego okresu gwarancji Góralczyk Ireneusz 2007-11-30
42 Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego, położonych w Sochaczewie przy ulicy Gawłowskiej oraz Głowackiego Góralczyk Ireneusz 2007-10-16
41 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Sochaczewskiego w sezonie 2007/2008 Cholewa Tomasz 2007-10-10
40 „Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2007/2008 dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” Cholewa Tomasz 2007-10-05
37 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3832W Seroki – Gągolina – Baranów – Jaktorów w miejscowości Seroki” Cholewa Tomasz 2007-09-28
25 Przebudowa drogi powiatowej nr 3813W Kamion-Witkowice-Sochaczew w m. Gawłów Góralczyk Ireneusz 2007-09-03
4 Przebudowa drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie – Nowosiadło – Piotrkówek – Iłów odc. Piotrkówek – Iłów Cholewa Tomasz 2007-07-26
3 Przebudowa drogi powiatowej nr 3837W Paprotnia – Teresin – Szymanów – Aleksandrów Cholewa Tomasz 2007-07-24
1 Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem dachowym oraz instalacją odgromową na budynku starej sali gimnastycznej w Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie przy ulicy Piłsudskiego 63 Góralczyk Ireneusz 2007-07-12

[Liczba odsłon: 3460460]

przewiń do góry