Uchwała Nr VIII/29/2007

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 23 lutego 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142; poz. 1592 z późn. zm./ oraz art.184 ust.1 pkt. 1, 2, 6, 7, 8, 13 i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej, Rada Powiatu w Sochaczewie, uchwala co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe budżetu powiatu na 2007 rok w kwocie 26.396 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą: 48.551.666 zł.

Zwiększyć dochody budżetowe budżetu powiatu na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.738 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 a do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą: 16.738 zł.

 

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu powiatu na 2007 rok w kwocie 26.396 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą: 45.844.071 zł.

Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu powiatu na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.738 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 a do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą: 16.738 zł.

§ 3

Dokonać zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na 2007 rok “Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych”. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 a do uchwały budżetowej na 2007 rok “Wydatki na zadania inwestycyjne na lata 2007 - 2009”.

Załącznik Nr 3 a otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w załączniku Nr 13 do uchwały budżetowej na 2007 rok “Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym”

Załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

 

Załącznik 1

Załącznik 1a

Załącznik 1 grupy

Załącznik 2

Załącznik 2a

Załącznik 2 grupy

Załącznik 3 Plany finansowe dochodów własnych 2007

Załącznik 4 inwestycyjny

Załącznik 5 PFZGiK

Uzasadnienie

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cholewa Tomasz
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-08 11:42:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Cholewa Tomasz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-08 11:42:25
  • Liczba odsłon: 1480
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460346]

przewiń do góry