UCHWAŁA NR   III  / 13 / 2006

Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 15 grudnia 2006 roku


w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu i wyboru ich przewodniczących


        Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142  poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz § 44 ust 3 Statutu Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 6 maja 1999r. Nr 29 z późniejszymi zmianami),
Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:


§ 1


Składy osobowe stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie ustala się zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                        Załącznik do Uchwały
Nr III / 13 / 06
                                                                                   Rady Powiatu w Sochaczewie
                                                                                           z dnia 15 grudnia 2006 r.


Skład osobowych stałych Komisji
Rady Powiatu w Sochaczewie


1. Komisja Statutowo - Regulaminowa

1/ Bogdan Dobrzyński    - Przewodniczący
2/ Andrzej Grabarek        
3/ Józef Gołębiowski
4/ Urszula Pawlak
5/ Jan Kraśniewski
    
2. Komisja Budżetowa

1/ Zbigniew Pakuła        - Przewodniczący
2/ Piotr Osiecki        
3/ Bogdan Dobrzyński
4/ Tadeusz Głuchowski
5/ Jan Łopata

3. Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

1/ Tadeusz Głuchowski    - Przewodniczący
2/ Tadeusz Koryś        
3/ Halina Pędziejewska
4/ Zbigniew Pakuła
5/ Jolanta Popiołek    

4. Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

1/ Artur Papierowski        - Przewodniczący
2/ Wojciech Zbytniewski    
3/ Mieczysław Głuchowski
4/ Janusz Ciura
5/ Jan Łopata

5. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

1/ Wiesław Domagalski    - Przewodniczący
2/ Józef Gołębiowski    
3/ Wiesław Kowala
4/ Wojciech Zbytniewski
5/ Tomasz Połeć    

6. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1/ Mieczysław Głuchowski    - Przewodniczący
2/ Andrzej Chełpiński    
3/ Ryszard Ambroziak
4/ Wiesław Kowala
5/ Jolanta Popiołek    

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-07 12:36:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-07 12:36:47
  • Liczba odsłon: 1494
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459445]

przewiń do góry