Dane teleadresowe:

 

 

 

 

 

 

 

Wydział:

Wydział Komunikacji i Transportu

Województwo

mazowieckie

Powiat

sochaczewski

Gmina

Sochaczew (gmina miejska)

Miejscowość

Sochaczew

Ulica

Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego

Numer domu

65

Numer pokoju

 

Kod pocztowy

96-500 Sochaczew

Telefon

(46) 864-18-10 - Kasa
864-18-11 - prawa jazdy
864-18-15 - dyrektor
864-18-13 - kartoteka pojazdów
864-18-14 - rejestracja pojazdów
864-18-39 - organizacja ruchu

Faks

(46) 864-18-71

Godziny pracy

Poniedziałek

8:00 - 18:00  / obsługa interesantów  8.00-17.30

Wtorek - Piątek

08:00 - 16:00 / obsługa interesantów  8.00-15.00

     

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 

1.     W zakresie rejestracji pojazdów prowadzenie spraw związanych z:

1)       pierwszą rejestracją, rejestracją czasową, rejestracją pojazdu zabytkowego, rejestracją pojazdu zarejestrowanego w Polsce oraz rejestracją pojazdu sprowadzonego
z zagranicy;

2)       wydawaniem dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, nalepki kontrolnej, karty pojazdu oraz wtórników w związku z ich utratą;

3)       wydawaniem decyzji na wniosek właściciela i z urzędu o wyrejestrowaniu pojazdu m.in. w przypadku jego kasacji, kradzieży oraz wywozu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;

4)       kierowaniem na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia że pojazd zagraża bezpieczeństwu w ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska;

5)         ewidencjonowaniem oraz zwracaniem zatrzymanych dowodów rejestracyjnych przez Policję i inne uprawnione organa po wyegzekwowaniu ustania przyczyny;

6)         wydawaniem decyzji na wykonywanie tabliczki znamionowej zastępczej, nadanie numeru nadwozia/podwozia lub ramy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

7)       wydawaniem decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu pojazdu powyżej 3,5 ton;  

8)         prowadzeniem ewidencji pojazdów w ogólnopolskim systemie teleinformatycznym zwanym Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców.

 

2.   W zakresie praw jazdy prowadzenie spraw związanych z:

1)       wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, wtórników tych uprawnień oraz dokonywanie wymiany praw jazdy zagranicznych w oparciu o przepisy wspólnotowe
i ustanowione konwencje;

2)       wydawaniem decyzji o zatrzymaniu, cofnięciu i przywróceniu uprawnień
do kierowania;

3)       wydawaniem decyzji o odmowie wydania uprawnień w okresie obowiązywania zakazu;

4)       wydawaniem decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne;

5)       ewidencjonowanie osób bez uprawnień;

6)       wydawaniem profilu kandydata na kierowców;

7)       wydawaniem zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne;

8)       wydawaniem decyzji na egzamin kontrolny za przekroczony limit punktów karnych.

 

3. W zakresie zarządzania i nadzoru nad ruchem oraz Ośrodkami Szkolenia Kierowców, Stacjami Kontroli Pojazdów prowadzenie spraw związanych z:

1)       prowadzeniem ewidencji przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów
i Ośrodki Szkolenia Kierowców oraz przeprowadzanie kontroli w ramach sprawowanego nadzoru;

2)       wydawaniem decyzji o zakazie prowadzenia działalności wobec przedsiębiorców objętych ewidencją o której mowa w pkt. 1;

3)       wprowadzaniem do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej informacji o uzyskaniu, cofnięciu uprawnień wynikających z uzyskania zaświadczenia
na prowadzenie działalności objętej nadzorem;

4)       wydawaniem uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych oraz decyzji o cofnięciu uprawnień, skreśleniu z prowadzonej ewidencji;

5)       wydawanie decyzji w sprawie dokonania wpisu lub skreślenia z ewidencji instruktorów i wykładowców oraz wydawanie i przedłużanie legitymacji;

6)       dokonywaniem okresowych kontroli co najmniej raz na sześć miesięcy prawidłowości oznakowania wszystkich dróg powiatowych i gminnych;

7)       rozpatrywaniem projektów stałej i czasowej organizacji ruchu oraz ich zatwierdzanie;

8)       współdziałaniem w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządcami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami;

9)       opiniowaniem projektów organizacji ruchu na skrzyżowaniach dróg powiatowych i gminnych z drogami wyższej kategorii;

10)   wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów nie normatywnych kategorii II oraz kategorii III;

11)   wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (zawody sportowe, rajdy, wyścigi, pielgrzymki, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu);

12)   archiwizacją projektów organizacji ruchu i prowadzeniem stosownej ich ewidencji.

 

4. W zakresie transportu drogowego prowadzenie spraw związanych z:

1)       wydawaniem licencji na transport drogowy osób;

2)       wydawaniem zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

3)       wydawaniem zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne;

4)       wydawaniem licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy;

5)       prowadzeniem stosownych rejestrów i ewidencji;

6)       wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów na linie komunikacyjne regularne;

7)       wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów na linie komunikacyjne regularne specjalne;

8)       wprowadzaniem do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej informacji o uzyskaniu, cofnięciu, wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji;

9)       cofaniem i wygaszaniem zezwoleń i licencji na transport drogowy z urzędu,
na wniosek Inspekcji Transportu Drogowego oraz przedsiębiorcy;

10)   uzgadnianiem rozkładów jazdy na przewozy osób na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar co najmniej jednego powiatu;

11)   przeprowadzaniem kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania przez Starostę zezwoleń, licencji i zaświadczeń - co najmniej raz na 5 lat.

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grażyna Burzykowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Aneta Wlazło
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-25 11:39:35
  • Liczba odsłon: 8210
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448734]

przewiń do góry