Uchwała Nr  IV/20/2011

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 18 lutego 2011 roku

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 - 2032

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 ( w przypadku upoważnień ), art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)   w związku z art. 122 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę            o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)  oraz art. 169 – 179 ustawy                    z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )            w związku     z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające o ustawę    o finansach publicznych.

 

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

 

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sochaczewskiego na lata 2011 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

 

§ 2

 

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)        Zaciągania zobowiązań:

a)    związanych z realizacją przedsięwzięć na lata 2011 – 2032 ujętych w załączniku Nr 2.

 

2)        Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

 


Załączniki:

wieloletnia_prognoza_finansowa.pdf


wykaz_przedsiewziec_do_wpf.pdf

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-28 09:10:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-28 09:10:19
  • Liczba odsłon: 1079
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3098514]

przewiń do góry