Uchwała  Nr XLV/163//2009

Rady Powiatu w Sochaczewie

z  dnia 18 grudnia 2009 roku

 

 

w  sprawie  ustalenia wydatków, które nie wygasają

z upływem roku budżetowego  2009

 

 

Na podstawie  art. 12  pkt.  5  ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o  samorządzie  powiatowym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142; poz. 1592 z późn. zm./ oraz  art. 191  ust. 1 - 4 ustawy z  dnia  30 czerwca  2005  roku  o  finansach  publicznych  (Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),   po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  Komisji  Budżetowej,  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie,  uchwala  co  następuje:

 

§ 1

 

Ustala się wykaz wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2009 na kwotę 1.220.506,53 zgodnie z załącznikiem Nr 1, które mogą być realizowane do dnia 30 kwietnia                        2010 roku.

 

§ 2

 

Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w paragrafie 1 w podziale na działy i  rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

 

        § 3

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

                                                                       Załącznik Nr 1 do Uchwały

 Nr XLV/163/2009

 Rady Powiatu w Sochaczewie

                                                                                                         

                                                                                                         

 

 

 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2009 roku:

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w zł ogółem

Termin realizacji

1

Prace remontowe pomieszczeń Starostwa Powiatowego na potrzeby Wydziału Komunikacji

1.220.506,53

30.04.2009 r.

2

 

 

 

3

 

 

 

 

Razem

1.220.506,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr XLV/163/2009

                                                                                                          Rady Powiatu w Sochaczewie                                                                                                       

 

 

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2009 roku :

 

 

 

 

Pozycja

 

 

Dział

 

 

Rozdział

 

Nazwa

rozdziału

 

 

Paragraf

 

 

Kwota zł

Z tego:

Wpłaty jednostek na fundusz celowy

Wydatki majątkowe

Wydatki

bieżące

Dotacje

1

750

75020

Starostwa powiatowe

4170

12.500

 

 

12.500

 

2

750

75020

Starostwa powiatowe

4270

1.208.006,53

 

 

1.208.006,53

 

Razem

 

 

 

 

1.220.506,53

 

 

1.220.506,53

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-18 12:53:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-18 12:53:42
  • Liczba odsłon: 1447
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460582]

przewiń do góry