UCHWAŁA  NR XIX/105/2012

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  28 LISTOPADA 2012 ROKU

 

 

w  sprawie  wyboru  biegłego  rewidenta

dla  przeprowadzenia  badania  sprawozdania finansowego

ZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  za  rok  2012

 

Na  podstawie art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.  z  2001  roku   Nr 142, poz. 1592  z późn. zm.),   art. 53 ust. 1  i   art. 66 ust.  4  ustawy 
z  dnia  29 września 1994  roku o  rachunkowości  (Dz.U.  z  2009  roku   Nr 152,  poz. 1223  
z  późn.  zm.) 
Rada  Powiatu w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

Dokonuje  się  wyboru  biegłego  rewidenta:  firmy  Advantim  Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy  ul.  Znanieckiego 16/15, 03 – 980  Warszawa - dla  przeprowadzenia  badania  sprawozdania finansowego   Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie za  rok  2012.

 

 

§  2

 

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Przeprowadzone  postępowanie,   w  trybie  zapytania  o  cenę,  w sprawie udzielenia  zamówienia na wykonanie usługi w postaci przeprowadzenia  badania  sprawozdania  finansowego  ZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie za   rok  2012 -    pozwoliło  na    dokonanie (z  4  ważnych  ofert)  wyboru wykonawcy tej usługi (biegłego  rewidenta),  kierując  się  najkorzystniejszą  ceną  zaproponowaną  za  badanie  bilansu  w tej powiatowej  placówce  służby  zdrowia.

Zgodnie  z  ustawą  o  rachunkowości  wyboru  biegłego  rewidenta  dokonuje  organ  zatwierdzający  sprawozdanie  finansowe  jednostki, w konkretnym przypadku Rada  Powiatu w Sochaczewie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-08 08:51:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-08 08:51:12
  • Liczba odsłon: 1257
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441769]

przewiń do góry