UCHWAŁA  Nr  V / 22 / 2006

Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 29 grudnia 2006 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXII/ 113 /2000 w sprawie ustalenia wysokości diet
oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
przysługujących radnym powiatu


Na podstawie art. 21 ust. 4, 4a, 5 i 5a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. – o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami), § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. Nr 61 poz. 709),
Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

W § 2 pkt 2 uchwały Nr XXII/113/2000 Rady Powiatu z dnia 08 września 2000 r. otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Panią Halinę Pędziejewską do podpisywania zgody na podróże służbowe Przewodniczącego Rady Powiatu".

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-07 15:16:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-07 15:16:24
  • Liczba odsłon: 1501
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459597]

przewiń do góry