UCHWAŁA Nr XIV/60/2007

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

z dnia 14 września 2007 roku

 

 

w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych-ulic na terenie miasta Sochaczewa

 

Na podstawie art.10 ust.1,2,3 w związku z art.6a ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115, Nr 23, poz.136) oraz art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1592 z późn. zmianami), Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 1. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej Nr 3841W z zamiarem zaliczenia jej do kategorii drogi wojewódzkiej, drogę na obszarze miasta Sochaczewa – ulicę Piłsudskiego na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Licealnej.
 2. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej Nr 3845W z zamiarem zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej, drogę na obszarze miasta Sochaczewa – ulicę 1 Maja na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Piłsudskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Pozbawienie kategorii dróg powiatowych, wymienionych ulic w mieście Sochaczew, wynika z konieczności dostosowania ich kategorii do zmian jakie zostały spowodowane:

 1. W przypadku ulicy Piłsudskiego w mieście Sochaczew

 • Wnioskiem Samorządu Miasta, o poprowadzenie ruchu tranzytowego drogą wojewódzką nr 705 z częściowym wykorzystaniem obwodnicy miasta, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 2/50.

Proponowana zmiana przyczyni się do usprawnienia ruchu na obszarze miasta Sochaczewa.

Propozycja pozbawienia kategorii drogi posiada pozytywne opinie zarządów sąsiednich powiatów. Uchwałą Nr 99/07 z dnia 25.06.2007r. Sejmik Województwa Mazowieckiego, zaliczył powyższą drogę do kategorii dróg wojewódzkich po uprzednim uzyskaniu uzgodnień Ministra Transportu i Ministra Obrony Narodowej.

 1. W przypadku ulicy 1 Maja w mieście Sochaczew

 • Kategoria tej drogi nie spełnia zapisów art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136).

Propozycja pozbawienia kategorii drogi-ulicy 1 Maja posiada pozytywne opinie zarządów sąsiednich powiatów. Rada Miasta Sochaczew w dniu 04 września 2007 roku podjęła stosowną uchwałę o zaliczeniu w/w ulicy do kategorii drogi gminnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-19 12:40:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-19 12:40:04
 • Liczba odsłon: 1358
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459896]

przewiń do góry