Uchwała Nr XIII/55/2007

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 27 lipca 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007r

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142; poz. 1592 z późn. zm./ oraz art. 184 ust.1 pkt. 1, 2, 4, 5, 7, 11, 13 i 15, art.206 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej, Rada Powiatu w Sochaczewie, uchwala co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć dochody budżetowe budżetu powiatu na 2007 rok w kwocie 1.661.126 oraz zmniejszyć w kwocie 574.700 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą: 49.674.587 zł.

Zwiększyć dochody budżetowe budżetu powiatu na 2007 rok na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.070 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1a do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą: 4.208.073 zł.

§ 2

Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu powiatu na 2007 rok w kwocie 1.203.971 oraz zmniejszyć w kwocie 117.545 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą: 49.693.142 zł.

Zwiększyć wydatki budżetowe budżetu powiatu na 2007 rok na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 24.070 zł oraz zmniejszyć w kwocie 21.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą: 4.208.073 zł.

§ 3

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2007 rok “Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009”

Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 a do uchwały budżetowej na 2007 rok “Wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2007”.

Załącznik Nr 3 a otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 a do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonać zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na 2007 rok “Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych”. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

 

Załącznik 1

Załącznik 1 grupy

Załącznik 1a

Załącznik 2

Załącznik 2 grupy

Załącznik 2a

Załacznik 4 inwestycyjne

Załącznik 5 dochody własne

Limity

Uzasadnienie

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-09 09:08:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09 09:08:12
  • Liczba odsłon: 1476
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459448]

przewiń do góry