Uchwała Nr XXII/124/2013

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 17 czerwca 2013 roku

 

 

w sprawie poręczenia przez Powiat Sochaczewski kredytu udzielonego Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie na realizację projektu pn.” Poprawa i dostosowanie opieki zdrowotnej w Powiecie Sochaczewskim do trendów demograficzno – epidemiologicznych”

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym    (t.j. Dz. U. 2013.poz.595) i art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)  Rada Powiatu Sochaczewskiego uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Udziela się poręczenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego”                      w Sochaczewie z tytułu kredytu zapewniającego sfinansowanie wkładu własnego do projektu pn. „Poprawa i dostosowanie opieki zdrowotnej w Powiecie Sochaczewskim do trendów demograficzno – epidemiologicznych” w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych). Poręczenie dotyczy jedynie kwoty głównej kredytu, nie dotyczy odsetek oraz  innych kosztów zaciągnięcia kredytu. Bank udzielający kredytu zostanie wybrany zgodnie     z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.

 

§ 2

 

 

Ustala się termin obowiązywania poręczenia na okres od 2013 roku do 2028 roku.

 1. Rok 2013 – 0
 2. Rok 2014 – 133.338 zł
 3. Rok 2015 – 133.333 zł
 4. Rok 2016 – 133.333 zł
 5. Rok 2017 – 133.333 zł
 6. Rok 2018 – 133.333 zł
 7. Rok 2019 – 133.333 zł
 8. Rok 2020 – 133.333 zł
 9. Rok 2021 – 133.333 zł
 10. Rok 2022 – 133.333 zł
 11. Rok 2023 – 133.333 zł
 12. Rok 2024 – 133.333 zł
 13. Rok 2025 – 133.333 zł
 14. Rok 2026 – 133.333 zł
 15. Rok 2027 – 133.333 zł
 16. Rok 2028 – 133.333 zł.

 

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.

 

§ 4

 

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Uzasadnienie

 

 

 

            W dniu 10 czerwca 2013r Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie zwrócił się z prośbą  do Zarządu Powiatu o udzielenie poręczenia kredytu w kwocie 2.000.000 zł, stanowiącego 20% wkład własny do projektu pn. .”Poprawa i dostosowanie opieki zdrowotnej w Powiecie Sochaczewskim do trendów demograficzno – epidemiologicznych”.

Uchwała potwierdzająca wkład własny do projektu jest dokumentem obligatoryjnym, który należy złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie do 28 czerwca 2013r.

Kredyt zostanie zaciągnięty na 15 lat .Poręczenie kredytu w kwotach wymienionych w § 2 niniejszej uchwały jest drugim poręczeniem kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

Kwoty poręczeń zostaną zapisane w WPF zgodnie z zapisem § 2.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-04 09:42:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-04 09:42:28
 • Liczba odsłon: 1292
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448876]

przewiń do góry