UCHWAŁA NR   XXXV/131/2009

 

Rady Powiatu w Sochaczewie

 

z dnia 31 marca 2009 roku

 

 

w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców

 

 

                        Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz § 44 ust 1 i  3 i § 47 ust 3 Statutu Powiatu Sochaczewskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie Nr III/11/98 z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie statutu powiatu sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 1999r. Nr 29, poz. 891, Nr 29, poz.892 i Nr 106, poz.2611, z 2001 roku Nr 21, poz.186 i Nr 243, poz. 4682, z 2002 roku Nr 327, poz. 10317, z 2003 roku Nr 259, poz.6844 oraz z 2006 roku Nr 83, poz. 274),  Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Ustala się składy osobowe stałych komisji Rady Powiatu w Sochaczewie zgodnie z załącznikiem do uchwały.

 

 

§ 2

 

Tracą moc:

 

1) uchwała Nr III/13/2006 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu i wyboru ich przewodniczących,

2) uchwała Nr IV/19/2006 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie powołania zastępców Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały XXXV/131/2009

Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca 2009 roku

 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji

Rady Powiatu, ich przewodniczących i zastępców

 

Skład osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Sochaczewie

 

1.      Komisja Statutowo - Regulaminowa

 

1/      Bogdan Dobrzyński          - Przewodniczący

2/      Urszula Pawlak                 - Zastępca

3/      Andrzej Grabarek            

4/      Józef Gołębiowski

5/      Jan Kraśniewski

6/       Halina Pędziejewska

           

2.      Komisja Budżetowa

 

1/      Zbigniew Pakuła               - Przewodniczący

2/      Jan Łopata                                    - Zastępca

3/      Piotr Osiecki                    

4/      Bogdan Dobrzyński

5/      Tadeusz Głuchowski

 

3.      Komisja Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki

 

1/      Tadeusz Głuchowski        - Przewodniczący

2/      Jolanta Popiołek               - Zastępca

3/      Tadeusz Koryś                 

4/      Halina Pędziejewska

5/      Zbigniew Pakuła

6/      Piotr Osiecki

 

4.      Komisja Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

 

1/      Artur Papierowski             - Przewodniczący

2/      Wojciech Zbytniewski      - Zastępca       

3/      Mieczysław Głuchowski

4/      Janusz Ciura

5/      Jan Łopata

 

5.      Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

1/      Wiesław Domagalski        - Przewodniczący

2/      Józef Gołębiowski                        - Zastępca

3/      Wiesław Kowala

4/      Wojciech Zbytniewski

5/      Tomasz Połeć

6/      Ryszard Ambroziak         

 

6.      Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

1/      Mieczysław Głuchowski   - Przewodniczący

2/      Wiesław Kowala               - Zastępca

3/      Andrzej Chełpiński          

4/      Ryszard Ambroziak

5/      Jolanta Popiołek

6/      Tomasz Połeć

7/      Janusz Ciura

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-26 11:04:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-26 11:04:37
  • Liczba odsłon: 1364
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448712]

przewiń do góry