UCHWAŁA   NR   XXII/121/2013

RADY   POWIATU   W   SOCHACZEWIE

Z   DNIA 17 CZERWCA 2013 ROKU

 

w   sprawie   zatwierdzenia    sprawozdania   finansowego

wraz   ze   sprawozdaniem   z   wykonania   budżetu   za   2012   rok

 

 

Na   podstawie   art.   12   pkt.   4   i   6   ustawy    z   dnia   5   czerwca   1998   roku   o   samorządzie   powiatowym   (j.t. Dz.U. z   2013 r.,   poz.   595)   oraz   art.   270   ust.   4   ustawy   z   dnia     27   sierpnia   2009   roku   o   finansach   publicznych   (Dz.U.   Nr   157,   poz.   1240   z   późn. zm.)   Rada   Powiatu   w Sochaczewie   uchwala,   co   następuje:

 

 

§   1

   

Zatwierdza   się   sprawozdanie   finansowe   Powiatu   Sochaczewskiego wraz   ze   sprawozdaniem   z   wykonania   budżetu Powiatu   Sochaczewskiego   za   2012 rok.

 

 

§   2

 

 

Uchwała   wchodzi   w   życie   z   dniem   podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Zgodnie   z   ustawą   o   samorządzie   powiatowym,   do   wyłącznej   właściwości   rady   powiatu   należy   rozpatrywanie   sprawozdań   z   działalności   zarządu,   w   tym   z   działalności   finansowej   oraz   rozpatrywanie   sprawozdania   z   wykonania   budżetu   powiatu.

Ustawa   o   finansach   publicznych   zobowiązuje   organ   stanowiący   jednostki   samorządu   terytorialnego   do   rozpatrzenia   i   zatwierdzenia   sprawozdania   finansowego   powiatu   wraz   ze   sprawozdaniem   z   wykonania   budżetu   w   terminie   do   30   czerwca   roku   następnego   po   roku   budżetowym.

Sprawozdanie załącznik
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Powiat
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-17 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Powiat
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-31 11:34:04
  • Liczba odsłon: 1274
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460505]

przewiń do góry