UCHWAŁA  NR  XXIX/108/2008

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  20  LISTOPADA  2008  ROKU

 

 

 

w  sprawie    utworzenia  Stowarzyszenia 

Samorządów Ziemi  Sochaczewskiej

 

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  8  lit.  „f”  oraz  art.  75  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.),

Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

 

§  1

 

 

Tworzy  się  wspólnie  z  jednostkami  samorządu  terytorialnego  z  Powiatu  Sochaczewskiego  - Stowarzyszenie  Samorządów  Ziemi  Sochaczewskiej,  zwane  dalej  Stowarzyszeniem.

 

 

 

§  2

 

 

Przedstawicielami Powiatu  Sochaczewskiego  w  Stowarzyszeniu  będą:

1/  Tadeusz  Koryś  -  Starosta  Sochaczewski

2/  Piotr  Osiecki     -  Wicestarosta  Sochaczewski              

 

 

§  3

 

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu.

 

 

§  4

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

31  maja 2007  roku  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  podjęła  uchwałę  w  sprawie  zamiaru  utworzenia  Stowarzyszenia  Samorządów  Ziemi  Sochaczewskiej.  Dyrektor  Szpitala  Powiatowego  w  imieniu  Zarządu  Powiatu  zwrócił  się  do  jednostek  samorządu  z  terenu  powiatu  o  przystąpienie  do  Stowarzyszenia.  Wszystkie  samorządy  podjęły  uchwały 
o  zamiarze  przystąpienia  do  Stowarzyszenia.

Projekt  Statutu  Stowarzyszenia  został  przeanalizowany  przez  samorządy  i  jego  ostateczna  wersja  jest  załącznikiem  do  niniejszej  uchwały.

Wobec  spełnienia  wszystkich  wymogów  formalnych  niezbędnych  do  podjęcia  uchwały  przez  Radę  Powiatu  w  sprawie  utworzenia  Stowarzyszenia,  projekt  uchwały  wraz 
z  załączonym  do  niej  Statutem  przedłożono  Radzie  Powiatu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-12 13:44:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-12 13:44:09
  • Liczba odsłon: 1367
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460467]

przewiń do góry