UCHWAŁA  NR  XXXIV/128/2009

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  27  LUTEGO  2009  ROKU

 

 

 

w  sprawie  ustalenia  dodatkowego  wynagrodzenia  rocznego

  dla  Starosty  Sochaczewskiego

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  2  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.)  oraz  art.  9  ust.  2 
i  art.  36  ust.  2  ustawy z  dnia  21  listopada  2008  roku  o  pracownikach  samorządowych  (Dz.U.  Nr 223,  poz.  1458),  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie,   uchwala  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

Przyznaje  się  Staroście  Sochaczewskiemu  -  Panu  Tadeuszowi  Korysiowi  dodatkowe  wynagrodzenie  roczne,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  dnia  12  grudnia  1997  roku 
o  dodatkowym  wynagrodzeniu  rocznym  dla  pracowników  jednostek  sfery  budżetowej  (Dz.U.  Nr  160,  poz.  1080  z  późn. zm.)  za  2008  rok,  w  wysokości  -  11.981,26  zł.

 

 

§  2

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-12 15:37:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-12 15:37:25
  • Liczba odsłon: 1356
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459878]

przewiń do góry