2016 
XIV Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 5 lutego 2016 roku
Uchwała Nr XIV/83/2016  w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego, Objaśnienie, Załączniki: WPF, Wykaz przedsięwzięć
Uchwała Nr XIV/84/2016 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 /
Uchwała Nr XIV/85/2016  w sprawie realizacji przez Powiat Sochaczewski programu „Aktywny samorząd”
XV Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 30 marca 2016 roku
Uchwała Nr XV/86/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016 – 2020
Uchwała Nr XV/87/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Sochaczew, Uzasadnienie
Uchwała Nr XV/88/2016 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
Uchwała Nr XV/89/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie
Uchwała Nr XV/90/2016 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych
Uchwała Nr XV/91/2016 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku
Uchwała Nr XV/92/2016 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sochaczewskim na lata 2016 - 2020
XVI Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 28 kwietnia 2016 roku
Uchwała Nr XVI/93/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego, Objaśnienie, Załączniki: WPF, Wykaz przedsięwzięć
Uchwała Nr XVI/94/2016 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 /
Uchwała Nr XVI/95/2016 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Sochaczewskim w roku 2015
Uchwała Nr XVI/96/2016 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży zabudowanej nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
XVII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 27 czerwca 2016 roku
Uchwała Nr XVII/97/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok
Uchwała Nr XVII/98/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie
Uchwała Nr XVII/99/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2015 r.
Uchwała Nr XVII/100/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego, Objaśnienie, Załączniki: WPF, Wykaz przedsięwzięć
Uchwała Nr XVII/101/2016 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 /
Uchwała Nr XVII/102/2016 w sprawie uznania skargi za bezzasadną
Uchwała Nr XVII/103/2016 w sprawie skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie
Uchwała Nr XVII/104/2016  w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016-2022
Uchwała Nr XVII/105/2016 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu służącego działaniom profilaktycznym w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2016-2020
XVIII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 22 lipca 2016 roku
Uchwała Nr XVIII/106/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego, Objaśnienie, Załączniki: WPF
Uchwała Nr XVIII/107/2016 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6
Uchwała Nr XVIII/108/2016 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki
XIX Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 29 września 2016 roku
Uchwała Nr XIX/109/2016 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 września 2016 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 /
Uchwała Nr XIX/110/2016 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 września 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Sochaczewskiego, Załączniki: 1 / 2 /
XX Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 21 października 2016 roku
Uchwała Nr XX/111/2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi powiatowych jednostek organizacyjnych oraz zmiany nazwy powiatowej jednostki organizacyjnej
Uchwała Nr XX/112/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
Uchwała Nr XX/113/2016 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016, Uzasadnienie, Załączniki: Plan wydatków, Wykaz przedsięwzięć
XXI Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 8 listopada 2016 roku
Uchwała Nr XXI/114/2016 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego, Objaśnienie, Załączniki: WPF, Wykaz przedsięwzięć
Uchwała Nr XXI/115/2016 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Uchwała Nr XXI/116/2016 w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach z filią „Mały Domek” w Giżycach
Uchwała Nr XXI/117/2016 w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za rok 2016
Uchwała Nr XXI/118/2016 w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku publicznego  i  o wolontariacie  na  rok  2017
XXII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 2 grudnia 2016 roku
Uchwała Nr XXII/119/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXII/120/2016 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016.
Uchwała Nr XXII/121/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Uchwała Nr XXII/122/2016 w sprawie przystąpienia Powiatu Sochaczewskiego do Stowarzyszenia pod nazwą „Związek Samorządów Polskich”
Uchwała Nr XXII/123/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku
XXIII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 29 grudnia 2016 roku
Uchwała Nr XXIII/124/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego, Objaśnienie, Załączniki: WPF, Wykaz przedsięwzięć
Uchwała Nr XXIII/125/2016 uchwała Budżetowa Powiatu Sochaczewskiego na rok 2017, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9
Uchwała Nr XXIII/126/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego, Objaśnienie, Załączniki: WPF
Uchwała Nr XXIII/127/2016 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2016, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 /
Uchwała Nr XXIII/128/2016 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 /

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Orzeszek Michał
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-07 15:39:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Orzeszek Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-19 11:15:51
  • Liczba odsłon: 1069
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460445]

przewiń do góry