Zobacz podgałęzie

Wydział Komunikacji i Transportu

Procedury administracyjne

 

 

 

 

OBSŁUGA INTERESANTÓW

 

                                                    PONIEDZIAŁEK   8.00-17.30
                                                  WTOREK -PIĄTEK OD 8.00-15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

Prawa jazdy

 

Komunikat:

Uprzejmie informujemy, że w przypadku gdy ważność:

 

1) prawa jazdy,

2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,

3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

4) świadectwa kierowcy,

5) legitymacji instruktora nauki jazdy,

6) legitymacji egzaminatora,

7) uprawnień do kierowania pojazdami,

8) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego,

 

– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (od 12.03.2020) albo stanu epidemii (od 20.03.2020), ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2020 poz. 695).

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą

Wymiana wojskowego prawa jazdy

Utrata lub zniszczenie prawa jazdy

Zmiana adresu lub nazwiska w prawie jazdy

Rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami

Przedłużenie terminu ważności prawa jazdy

 

Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres powyżej 1 roku

Zwrot prawa jazdy zatrzymanego na okres krótszy niż 1 rok

Nabycie uprawnień cofniętych ze względu na przekroczenie 20 pkt.  

 

 

Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu pojazdu lub prawa jazdy

Wpis do prawa jazdy potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego

 

 

 

Rejestracja pojazdów

 

Pierwsza rejestracja pojazdu

Rejestracja czasowa w celu wywozu pojazdu za granicę

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w Polsce

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Zgłoszenie zbycia pojazdu

Wyrejestrowanie pojazdu

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję

Nowy znak legalizacyjny

 

Wymiana zniszczonych tablic rejestracyjnych

Utrata tablic rejestracyjnych

Wtórnik - wymiana karty pojazdu

Wtórnik nalepki kontrolnej

Wtórnik dowodu rejestracyjnego z powodu utraty

Wymiana dowodu rejestracyjnego (brak miejsca na następne badanie techniczne)

Dowód rejestracyjny - zastaw rejestrowy ,GAZ i inne adnotacje

Dodatkowa tablica rejestracyjna

 

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu

 

 

 

Transport - Stacje Diagnostyczne - Ośrodki Szkolenia

 

Wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Wydanie zaświadczenia na potrzeby własne

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie krajowym

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w transporcie krajowym

Wydanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy

Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców

Plan kontroli oraz procedury kontroli 

Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów

Wydanie uprawnienia diagnosty

Wpisanie instruktora nauki jazdy

Organizacja ruchu

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Uzgodnienie trasy procesji, pielgrzymki lub innej uroczystości o charakterze religijnym w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Złożenie upoważnienia/pełnomocnictwa do akt sprawy

Opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Paweł Masłowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-07 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Aneta Wlazło
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-25 15:27:00
  • Liczba odsłon: 68487
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459920]

przewiń do góry