RAPORT O STANIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO ZA 2018 ROK

Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

RAPORT O STANIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO ZA 2018 ROK

Debata nad Raportem o stanie powiatu sochaczewskiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 18 czerwca 2019 roku o godz. 11.00

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu sochaczewskiego

Karta zgłoszenia do zabrania głosu w wersji pdf.
Karta zgłoszenia do zabrania głosu w wersji doc

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-07 15:44:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Orzeszek Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-07 11:31:46
  • Liczba odsłon: 1520
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459490]

przewiń do góry