Uchwała Nr X/43/2007
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 25 kwietnia 2007
r.

w sprawie przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Dom na Szlaku” im. generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5a i art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1


Z dniem 1 września 2007 r. przekształca się Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii “Dom na Szlaku” im. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i uzależnieniem w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy “Dom na Szlaku” im. Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

§ 2

  1. W skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, o którym mowa w § 1, zwanego dalej “Ośrodkiem”, będą wchodziły:
   1. Szkoła Podstawowa,
   2. Gimnazjum,
   3. Internat.
  2. Ośrodek nie będzie posiadał obwodu szkolnego.

§ 3


Uczniowie przyjmowani będą do Ośrodka zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 4


Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii “Dom na Szlaku” im. generała Tadeusza Kutrzeby będą kontynuować naukę od dnia 1 września 2007 r. w placówkach wskazanych w postanowieniach Sądu oraz we wnioskach rodziców.

§ 5

Organizację Ośrodka określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-08 12:47:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-08 12:47:16
 • Liczba odsłon: 1544
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460014]

przewiń do góry