Wymagane dokumenty

Zezwolenie może otrzymać osoba, która ukończyła 21 lat oraz posiada odpowiednią kategorię prawa jazdy.


Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:


dla osoby ubiegającej się po raz pierwszy:

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne (w przypadku  kierujących pojazdami Ochotniczych Straży Pożarnych wystarczy zaświadczenie wydane przez Gminę, że osoba ma być kierującym pojazdem OSP);
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

dla osoby ubiegającej się o przedłużenie ważności zezwolenia:

 • dotychczasowe zezwolenie;
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne;
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
oraz
 • dowód wpłaty w wysokości 50zł

Zezwolenie jest wydawane na 5 lat, nie dużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.


Pamiętaj, że należy przedłożyć oryginały dokumentów.Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul. M. J. Piłsudskiego 65  tel. 0 46 864 18 11.


Opłaty

Za wydanie zezwolenia należy wnieść opłatę w wysokości 50zł.

Opłatę można uiścić:

 • w kasie znajdującej się w siedzibie urzędu czynnej w pon. w godz. 8.00 - 17.30, w pozostałe dni 8.00-15.00
                - kartą płatniczą (pobierana jest prowizja 2 zł);
                - gotówką

 • przelewem na konto nr 68 1240 5703 1111 0010 6445 2589
                 - w tytule przelewu wpisz: zezwolenie na poj. uprzywilejowane oraz imię i nazwisko.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek należy złożyć osobiście. Czas oczekiwania na dokument to ok. 2 dni od dnia złożenia wniosku. Po nowe zezwolenie należy zgłosić się  z dowodem osobistym i dotychczasowym zezwoleniem jeśli było wydane.


 

Kontakt: tel. 046 864 18 11, Marta Nitek, Monika Lewandowska, Izabela Baj, Katarzyna Zygmuntowicz.

Poniedziałek w godz. 8.00 - 17.30, pozostałe dni  w godz. 8.00-15.00.

 

 


Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 05.01.2011 r. - o kierujących pojazdami wraz z przepisami wykonawczymi.

Tryb odwoławczy

Możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Odwołanie złożysz tam, gdzie załatwiałeś sprawę. Masz na to 14 dni.


wniosek_pojazdy_uprzywilejowane.pdf

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Zygmuntowicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-26 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zygmuntowicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-26 10:59:27
 • Liczba odsłon: 804
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441638]

przewiń do góry