2021
XXI Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 10 lutego 2021 roku
Uchwała Nr XXI/140/2021 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXI/141/2021 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021
Uchwała Nr XXI/142/2021 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Sochaczewie
Uchwała Nr XXI/143/2021 w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji  Rady Powiatu, ich przewodniczących i wiceprzewodniczących
Uchwała Nr XXI/144/2021 w sprawie delegowania Radnych Powiatu Sochaczewskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku utworzonej przez Starostę Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXI/145/2021 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sochaczewskim na lata 2021-2025
XXII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 31 marca 2021 roku
Uchwała Nr XXII/146/2021 uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXII/147/2021 w sprawie zmiany uchwały nr I/4/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu Powiatu w Sochaczewie
Uchwała Nr XXII/148/2021 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy   Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXII/149/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021
Uchwała Nr XXII/150/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
Uchwała Nr XXII/151/2021 w sprawie uznania skargi za bezzasadną
Uchwała Nr XXII/152/2021 w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej w Załuskowie i włączenia jej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Dom na Szlaku” im. Generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie
Uchwała Nr XXII/153/2021 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Uchwała Nr XXII/154/2021 w sprawie Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sochaczewskim  na lata 2021-2023
Uchwała Nr XXII/155/2021 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku
XXIII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 14 czerwca 2021 roku
Uchwała Nr XXIII/156/2021 w sprawie w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Sochaczewie
Uchwała Nr XXIII/157/2021 w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020r.
Uchwała Nr XXIII/158/2021 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie
Uchwała Nr XXIII/159/2021 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXIII/160/2021  zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021
Uchwała Nr XXIII/161/2021 w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr X/76/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 września 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sochaczewskiego, od dnia 1 września 2019 roku
Uchwała Nr XXIII/162/2021 w sprawie w sprawie oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Sochaczewskim za 2020 rok
Uchwała Nr XXIII/163/2021 w sprawie w sprawie przyjęcia Powiatowego programu służącego działaniom profilaktycznym w zakresie  promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025
Uchwała Nr XXIII/164/2021 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
Uchwała Nr XXIII/165/2021 w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
Uchwała Nr XXIII/166/2021 w sprawie w sprawie uznania skargi za bezzasadną
XXIV Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 16 lipca 2021 roku
Uchwała Nr XXIV/167/2021 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXIV/168/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021
XXV Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 9 września 2021 roku
Uchwała Nr XXV/169/2021 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy   Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXV/170/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021
Uchwała Nr XXV/171/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku
Uchwała Nr XXV/172/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/146/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 31 marca 2021r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXV/173/2021 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Sochaczewskiego
XXVI Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 26 października 2021 roku
Uchwała Nr XXVI/174/2021 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXVI/175/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021
XXVII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 25 listopada 2021 roku
Uchwała Nr XXVII/176/2021 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy   Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXVII/177/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021
Uchwała Nr XXVII/178/2021 w sprawie w sprawie uznania skargi za bezzasadną
Uchwała Nr XXVII/179/2021 w sprawie w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022
Uchwała Nr XXVII/180/2021 w sprawie w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
Uchwała Nr XXVII/181/2021 w sprawie w sprawie wynagrodzenia Starosty Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXVII/182/2021 w sprawie w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej  Rady Powiatu w Sochaczewie
XXVIII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 7 grudnia 2021 roku
Uchwała Nr XXVIII/183/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXVIII/184/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021
XXIX Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 28 grudnia 2021 roku
Uchwała Nr XXIX/185/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXIX/186/2021 w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2022
Uchwała Nr XXIX/187/2021 w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów
Uchwała Nr XXIX/188/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sochaczewskiego, której wartość przekracza kwotę 2.500.000,00 złotych
Uchwała Nr XXIX/189/2021 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży zabudowanej nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
Uchwała Nr XXIX/190/2021 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy   Finansowej Powiatu Sochaczewskiego
Uchwała Nr XXIX/191/2021 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021
Uchwała Nr XXIX/192/2021 w sprawie ustalenie wydatków, które nie wygasają z upływem roku  budżetowego 2021
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-02 15:05:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-05 09:33:54
  • Liczba odsłon: 2125
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441680]

przewiń do góry