UCHWAŁA Nr XII/54/2007

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

z dnia 29 czerwca 2007r.

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i uzgodnienia wartości jednego punktu dla sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego w Powiatowym Zespole Edukacji w Sochaczewie

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w związku z § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz. 1222 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu w Sochaczewie ustala, co następuje:

§ 1

Ustala się dla pracowników Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania w wysokości 800,00 złotych (słownie: osiemset złotych).

§ 2

Uzgadnia się wartość jednego punktu dla pracowników Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie w wysokości 8,00 złotych (słownie: osiem złotych).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 lipca 2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

W związku z utworzeniem Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie istnieje konieczność ustalenia wartości punktu i minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla ustalenia wynagrodzeń pracowników tej jednostki organizacyjnej. Pozostałe elementy niezbędne do ustalenia składników wynagrodzeń określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość wspomnianych na wstępie składników została ustalona w wysokości umożliwiającej zastosowanie składników wynagrodzeń pracowników dotychczas zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, których wynagrodzenia określone zostały w tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-09 10:56:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09 10:56:49
  • Liczba odsłon: 1384
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460614]

przewiń do góry