Podstawa prawna:

Art.72,73,74 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U z 2020r poz. 110 tekst jednolity.

 
 Wymagane dokumenty:
  -pozwolenie czasowe
 
 

Do wglądu:

-   dowód osobisty

- aktualna polisa OC

- pełnomocnictwo w przypadku odbioru dokumentu przez pełnomocnika

 
Opłaty

 

  Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury  w wysokości 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 
 

upowaznienie_rejestracja.pdf

 


Miejsce złożenia dokumentów

 

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul.M.J.Piłsudskiego 65  tel.046 864 18 90. Stanowisko 1-4

 

Czynne :

w poniedziałki w godz. 8.00 - 17.30,

w pozostałe dni w godz.8.00 - 15.00.  

         

UWAGA!

W poniedziałek w godz. 8.00-10.00 i 16.00-17.30 ograniczona liczba stanowisk.

 

Kontakt:    Monika Etmanowicz Iwona Feliga, Mariola Pawlikowska

w poniedziałki w godz. 8.00 - 17.30, w pozostałe dni w godz.8,00 - 15,00.

 

Tryb odwoławczy

 

 

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowny Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Starosta Powiatu Sochaczewskiego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 w Sochaczewie.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu prowadzenia i aktualizacji danych w centralnej ewidencji pojazdów.

 

Informujemy, że:

- interesant ma prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

- dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a  następnie przechowywane do czasu archiwizacji akt wynikającej ze stosownych przepisów.

- interesant ma prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy .

- Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

- Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 
Informujemy, że inspektorem ochrony danych jest Pani Kinga Oklińska.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Wągrodzka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-22 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Aneta Wlazło
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-07 13:10:33
  • Liczba odsłon: 2927
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460533]

przewiń do góry