XXIII Sesja Rady Powiatu 14.06.2021r. g. 11.00

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXII sesji.

4. Raport o stanie Powiatu Sochaczewskiego w 2020 roku:

a) rozpatrzenie przedstawionego raportu o stanie powiatu - debata nad raportem;

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i 

6. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o wykonaniu przez Zarząd Powiatu budżetu za rok 2020, sprawozdaniu finansowym i informacji o stanie mienia powiatu i wniosku w sprawie absolutorium.

7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu 2020 roku oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

b) zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2021;

c) zmiany uchwały Nr X/76/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 września 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sochaczewskiego, od dnia 1 września 2019 roku;

d) oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Sochaczewskim za 2020 rok;

e) przyjęcia Powiatowego programu służącego działaniom profilaktycznym w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2021-2025;

f) zmiany Uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie;

g) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2020r. – 31.12.2020r.;

h) uznania skargi za bezzasadną.

12. Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

13. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie obrad.

 

Wyniki głosowań:

głosowanie wniosku o rozszerzenie porządku obrad - link

głosowanie pkt 2link

głosowanie pkt 3link

głosowanie pkt 4b) - link

głosowanie pkt 9 - link

głosowanie pkt 10 - link

głosowanie pkt 11a) - link

głosowanie pkt 11b) - link

głosowanie pkt 11c) - link

głosowanie pkt 11d)link

głosowanie pkt 11e)link

głosowanie pkt 11f)link

głosowanie pkt 11g) - link

głosowanie pkt 11h) - link

 

Protokół: - link

Nagranie: - link

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-06-08 10:11:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-16 12:35:01
  • Liczba odsłon: 925
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460050]

przewiń do góry