Uchwała Nr XX/109/2012

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 - 2032

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata              2012 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF.

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


Załączniki:


laczne_naklady_finansowe_i_limity_zobowiazan_28.12.2012.pdf

limit_wydatkow_na_przedsiewziecia_28.12.2012.pdf

wieloletnia_prognoza_finansowa_28.12.2012.pdf

zbiorczo_przedsiewziecia_28.12.2012.pdf

uzasadnienie_wpf_28.12.2012.docx

 

  

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-09 08:44:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-27 12:44:51
  • Liczba odsłon: 1249
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3449001]

przewiń do góry