UCHWAŁA NR XI/49/2007

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z DNIA 31 MAJA 2007 ROKU

 

w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

w Sochaczewie i nadania mu statutu

 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. “i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Sochaczewie, uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 1 czerwca 2007 roku tworzy się powiatową jednostkę organizacyjną pod nazwą Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie.

 

§ 2

 

Nadaje się jednostce, o której mowa w § 1 statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-09 10:49:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-08-09 10:49:57
  • Liczba odsłon: 1388
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459989]

przewiń do góry