Rekrutacja na kurs w ramach projektu „Język angielski dla każdego” realizowana w zakresie Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 została zakończona.

Do Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w wyznaczonym terminie łącznie wpłynęło 48 szt. Formularzy Rekrutacji do projektu „Język angielski dla każdego”. W formie papierowej do Kancelarii Ogólnej Starostwa wpłynęło 12 szt . formularzy, a elektronicznie 36 szt. formularzy, w tym cztery egzemplarze formularza zostały przesłane po wyznaczonym terminie.

Po zakończeniu rekrutacji została wybrana grupa 30 uczestników projektu. O zakwalifikowaniu na kurs decydowała kolejność zgłoszeń (zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa na kurs „Język angielski dla każdego”) .

Osoby zakwalifikowane zostały poinformowane o tym fakcie telefonicznie (SMS) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 23.01.2019r.

Sporządzona została także lista rezerwowa uczestników projektu. W przypadku rezygnacji osoby lub skreślenia z listy podstawowej zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.


 

Ruszają zapisy na kurs języka angielskiego w ramach PBO od 14 stycznia br. od godz. 10.00.

W ramach projektu „Język angielski dla każdego” poniżej przedstawiamy Formularz rekrutacji oraz Regulamin rekrutacji i uczestnictwa.

Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacji do projektu należy składać w dniach 14.01.2019 r. (od godz. 10.00) do 18.01.2019 r. (do godz. 16.00) ,  drogą elektroniczną (scan w pliku pdf.) na adres: budzetobywatelski@powiatsochaczew.pl lub dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Starostwa w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew.

Przypominamy, iż o zakwalifikowaniu na kurs będzie decydować kolejność zgłoszeń. Formularze, które nie będą dostarczone w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ustalenie listy zakwalifikowanych nastąpi do dnia 23.01.2018 r.

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie (SMS) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


 

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 14-18 stycznia 2019 roku rozpocznie się rekrutacja na kurs „Język angielski dla każdego” realizowany w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego.

Podstawowe informacje nt. kursu:

 1. Uczestnikami kursu będzie 30 osób (osoby te musza być pełnoletnie, zamieszkałe na terenie powiatu sochaczewskiego i dobrowolnie wyrazić chęć uczestnictwa w projekcie).
 2. Formularz rekrutacji do projektu oraz regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie będzie dostępny od 14 stycznia 2019 roku w Kancelarii Ogólnej Starostwa w Sochaczewie ul. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczewie oraz na stronie internetowej powiatu pod adresem www.powiatsochaczew.pl w zakładce Powiatowy Budżet Obywatelski.
 3. Rekrutacja uczestników rozpocznie się 14.01.2019 r. od godz. 10.00 i będzie trwać do 18.01.2019 r. do godz. 16.00.
 4. O zakwalifikowaniu na kurs będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 5. Kurs odbywać się będzie na dwóch poziomach trudności: podstawowym i średniozaawansowanym.
 6. Zajęcia odbywać się będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie.
 7. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne, koszty ich organizacji finansowane są przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019.

 


 

Projekty, które zostaną zrealizowane w ramach PBO w 2019 roku:

Projekty miękkie:

 1. „Język angielski dla każdego ” - kurs nauki języka angielskiego dla mieszkańców z terenu powiatu sochaczewskiego. Szacunkowy koszt projektu 50.000 zł brutto. Ilość oddanych głosów to 2745 szt.- tj. 9696,29 punktów.
 2. „Kino letnie w Gminie Nowa Sucha ” - kino plenerowe przeznaczone dla wszystkich mieszkańców powiatu sochaczewskiego. Szacunkowy koszt projektu 15.000 zł brutto. Ilość oddanych głosów to 995szt.- tj. 4273,25 punktów.
 3. „Średniowieczne korzenie Powiatu Sochaczewskiego” - cykl pokazów rycerskich na terenie powiatu sochaczewskiego. Szacunkowy koszt projektu 50.000 zł brutto. Ilość oddanych głosów to 393 szt.- tj. 978,51 punktów.

Projekt twardy:

 1. „Modernizacja boiska trawiastego – budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy ZSRCKU w Sochaczewie” . Szacunkowy koszt projektu 775.342 zł brutto. Ilość oddanych głosów to  4 626 szt.- tj. 15 416,66 punktów.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Orzeszek Michał
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-04 15:36:41
 • Informacja zaktualizowana przez: Orzeszek Michał
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-21 12:36:10
 • Liczba odsłon: 1285
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448720]

przewiń do góry