UCHWAŁA  NR  VII/24/2007

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE
Z  DNIA  02  LUTEGO  2007  ROKU


zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia
do  Stowarzyszenia  Powiatów  i  Gmin Dorzecza  BzuryNa  podstawie  art.  12  pkt.  8  lit.  f  oraz  art.  75  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  
o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późniejszymi zmianami),  
Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:


§  1


W  uchwale Nr  XVII/68/2000  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie z dnia 25  lutego  2000 roku  w  sprawie  przystąpienia  do  Stowarzyszenia  Powiatów  i  Gmin  Dorzecza  Bzury  § 2  otrzymuje  brzmienie:

„  §  2 Dokonuje  się  wyboru Pana  Piotra  Osieckiego  -  Wicestarosty   Sochaczewskiego
          jako   przedstawiciela    Powiatu    Sochaczewskiego   w    Stowarzyszenia    Powiatów
          i  Gmin  Dorzecza  Bzury”.


§  2


Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu.


§  3


Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.
UZASADNIENIE

W  związku  z  nową  kadencją  Rady  Powiatu  oraz  wyborem  nowego  Zarządu  Powiatu,  koniecznym  jest  wskazanie  nowego  przedstawiciela  Powiatu  Sochaczewskiego  w  Stowarzyszeniu  Powiatów  i  Gmin  Dorzecza  Bzury.  Kompetencje  w  tym  zakresie  należą  do  Rady  Powiatu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-07 15:18:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-07 15:18:39
  • Liczba odsłon: 1521
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3449129]

przewiń do góry