UCHWAŁA  NR XXII/125/2013

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA 17 CZERWCA 2013 ROKU

 

 

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  powołania  Rady  Społecznej 

przy  Zespole  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala Powiatowego

w  Sochaczewie

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt. 11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (j.t. Dz.U. z  2013  roku,  poz.  595)  oraz  art.  48  ust.  5 i  art.  204  ust.  3  ustawy  z  dnia  15  kwietnia  2011  roku  o  działalności  leczniczej  (Dz.U.  z  2013 r.  poz.  217),  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

W  uchwale  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  Nr  VI/29/2011  z  dnia  6  czerwca  2011  roku  w  sprawie  powołania  Rady  Społecznej  przy  Zespole  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  w  §  1  w  pkt.  2  lit.   c  otrzymuje  brzmienie:

 

„c) Marek  Fergiński  -  Przedstawiciel  Miasta  Sochaczew;”.

 

 

§  2

 

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zgodnie  z  ustawą  o  działalności  leczniczej,  przy  publicznym  zakładzie  opieki  zdrowotnej  działa  rada  społeczna  powołana  przez  organ  założycielski  szpitala  tj.  Radę  Powiatu.  W  skład  rady  społecznej  wchodzą  przedstawiciele  gmin  z  terenu  powiatu,  przedstawiciel  wojewody  i  starosta  lub  osoba  przez  niego  wyznaczona,  jako  przewodniczący  rady.

 

Z  uwagi  na  rezygnacje  przedstawiciela  Gminy  Miasta  Sochaczew,  Rada  Miejska  w  Sochaczewie  wybrała  nowego  przedstawiciela  do  Rady  Społecznej.

 

W  związku  z  powyższym  należało  uchwałą  Rady  Powiatu  dokonać  zmiany 
w  składzie  Rady  Społecznej  przy  Zespole  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego 
w  Sochaczewie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-03 12:53:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-03 12:53:13
  • Liczba odsłon: 1153
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460538]

przewiń do góry