RAPORT O STANIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO ZA 2019 ROK

Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

raport_o_stanie_powiatu_sochaczewskiego_2019_rok._15.05.2020..pdf

Debata nad Raportem o stanie powiatu sochaczewskiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 29 maja 2020 roku o godz. 11.00

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Wzór zgłoszenia do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu sochaczewskiego

Karta zgłoszenia do zabrania głosu w wersji pdf.
Karta zgłoszenia do zabrania głosu w wersji doc.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Uczestnictwo w debacie będzie możliwe drogą zdalną, dlatego  do zgłoszenia należy dołączyć adres e-mail zgłaszanego. 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Orzeszek Michał
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-15 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Orzeszek Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-07 11:30:37
  • Liczba odsłon: 1372
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460459]

przewiń do góry