Podstawa prawna

Art.102 ust.2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.(t.j. Dz.U. z 2019r. poz.341 ze zm).

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot zatrzymanego  lub cofniętego prawa jazdy

Do wglądu

  • dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul.M.J.Piłsudskiego 65   tel.046 864 18 11


Termin i sposób załatwienia

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego.


Jeżeli prawo jazdy było zatrzymane na okres dłuższy niż rok, zwrot dokumentu uzależniony jest od wykazania posiadania wymaganych kwalifikacji. Egzamin kontrolny przeprowadza WORD po przedłożeniu PKK (profilu kandydata na kierowcę). W celu uzyskania profilu należy złożyć wniosek wraz z kolorową fotografią w pozycji frontalnej oraz dokument tożsamości.


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Sochaczewskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Kontakt: Monika Lewandowska, Katarzyna Zygmuntowicz, Izabela Baj w poniedziałki w godz. 8.00 - 17.30, w pozostałe dni w godz.8.00-15.00.

 

 

Zamieszczony wzór wniosku tylko do celów informacyjnych. Oryginał do pobrania w Wydziale Komunikacji i Transportu.


wniosek_na_prawo_jazdy.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Bednarska
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Zygmuntowicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-02 09:14:50
  • Liczba odsłon: 1677
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460073]

przewiń do góry