XXVIII Uroczysta Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie                   11 listopada 2008r.

 

 

Protokół Nr XXVIII/ 2008

 

 

z obrad XXVIII Uroczystej Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie,

która odbyła się w dniu 11 listopada 2008 r. o godz. 1500

w Dniu Święta Narodowego z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 10 lecia samorządu powiatowego

w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Sochaczewie  ul. Głowackiego 2 

 

Tematyka Sesji:

 

z porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie obrad sesji.

2.       Wystąpienie Starosty Sochaczewskiego.

3.       Inscenizacja słowno-muzyczna pt.: „Żeby Polska była Polską” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. F.Chopina w Sochaczewie.

4.       Referat regionalisty Aleksandra Grzegorza Turczyka pt. „Włodzimierz Garbolewski-pierwszy Starosta Sochaczewski działacz społeczny”.

5.       Wręczenie nagród laureatom „Konkursu wiedzy o samorządzie powiatowym oraz Powiecie Sochaczewskim”.

6.       Wręczenie pamiątkowych medali z okazji 10-lecia samorządu powiatowego.

7.       Uroczysty koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sochaczewie pod dyrekcją Iwony Niemyjskiej i Daniela Zielińskiego.

8.       Zakończenie obrad sesji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXVIII / 2008

 

z obrad XXVIII Uroczystej Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w dniu 11. 11. 2008 r. o godz. 15 00

w Dniu Święta Narodowego z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 10 lecia samorządu powiatowego

w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Sochaczewie  ul. Głowackiego 2 

 

 

W obradach XXVIII Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, które odbyły się w dniu 11.11. 2008r. udział wzięli:

Radni na stan 21 w sesji udział wzięło 18 Radnych.

 

Nieobecność na sesji usprawiedliwili Radni: Józef Gołębiowski, Artur Papierowski i Wojciech Zbytniewski.

Lista obecności w załączeniu – Załącznik Nr 1.

 

Radni Rady Powiatu w Sochaczewie I kadencji w latach 1998-2002 w osobach: Ryszard Ambroziak, Waldemar Bronicz, Janusz Ciura, Bogumił Czubacki, Andrzej Dąbrowski, Wiesław Domagalski, Mieczysław Głuchowski, Tadeusz Głuchowski, Władysław Gozdowski, Andrzej Grabarek, Ryszard Kacprzak, Tadeusz Koryś, Marta Miłkowska, Joanna Nejman, Kazimierz Orzechowski, Halina Pędziejewska, Jolanta Popiołek, Teresa Przybylska, Danuta Radzanowska, Bogdan Rybicki, Jerzy Seklecki, Remigiusz Szafrański, Janusz Szostak, Stanisław Szulczyk, Mieczysław Zieliński.

 

Radni I kadencji nieobecni: Czesław Chodakowski, Wiktor Gajda, Janusz Kuśmirek, Artur Papierowski, Cezary Pomarański, Tadeusz Przywoźny, Andrzej Przyłuski, Maciej Wojewoda, Bogusław Zaprzałek.

 

W sesji uczestniczyły rodziny zmarłych Radnych I kadencji rodzina Marcina Kubiaka, rodzina Heleny Kwiatkowskiej i rodzina Michała Fabisiaka.

 

Radni Rady Powiatu w Sochaczewie II kadencji w latach 2002- 2006 w osobach:

Ryszard Ambroziak, Zofia Andronik-Jalowska, Jan Buczek, Janusz Ciura,  Andrzej Chełpiński, Tadeusz Głuchowski, Andrzej Grabarek,   Jan Kopeć, Tadeusz Koryś,  Jerzy Krupa, Jan Łopata, Zbigniew Pakuła, Halina Pędziejewska, Janusz Szostak, Sławomir Tomaszewski, Stefan Tymiński.

 

Radni II kadencji nieobecni: Wiktor Gajda, Włodzimierz Gerasik, Marek Guzik, Józef Gołębiowski, Adam Jeznach, Jadwiga Liberadzka, Cezary Pomarański.

 

W sesji uczestniczyły rodziny zmarłych Radnych II kadencji rodzina Marcina Kubiaka i rodzina Włodzimierza Chmielewskiego.

 

 

 

 

 

Zaproszeni goście:

 

Wicewojewoda                                                                                                              Dariusz Piątek

Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego                                                                   Jerzy Krupa

Starosta Gostyński                                                                                    Jan Baranowski

Starosta Sochaczewski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Tadeusz Koryś

Wicestarosta Sochaczewski                                                                                                                                                                                                                                                                                Piotr Osiecki

Przewodnicząca Rady Miasta Sochaczew                                                   Danuta Radzanowska

Przewodnicząca Rady Gminy Młodzieszyn                                                Albina Doroba

Wójt Gminy Sochaczew                                                                                Mirosław Orliński

Wójt Gminy Młodzieszyn                                                                                      Joanna Szymańska

Wójt Gminy Rybno                                                                                                Grzegorz Kropiak

Wójt Gminy Iłów                                                                                           Roman Kujawa

Burmistrz Miasta Sochaczew                                                                       Bogumił Czubacki

Zastępca Burmistrza Miasta Sochaczew                                                     Jerzy Żelichowski

Proboszcz Parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie                                    ks. Piotr Żądło

Sekretarz  Starostwa                                                                                                                                                                                                                                                                      Zofia Romanowska

Skarbnik   Starostwa                                                                                                                                                                                                                                                                     Teresa Pawelak

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji                                                                                               Marek Fergiński

Dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska                                                         Stefan Grefkowicz

p.o. Dyrektora Wydziału Promocji i Rozwoju                                                                            Marcin Podsędek

Główny Specjalista ds. Polityki Społecznej i Zdrowotnej                                   Zbigniew Madej

Inspektor Nadzoru Budowlanego                                                                Waldemar Orliński

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami                  Bogusław Marcinkowski

Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu                                                                          Robert Szewczyk

Dyrektor PCPR                                                                                                                                                                                                                                                                                      Barbara Bogiel

Dyrektor Domu Dziecka w Giżycach                                                                   Krystyna Łapczyńska

Dyrektor MOW w Załuskowie                                                                                                                                                                                                                                          Joanna Kamińska

Kierownik POIK                                                                                                                                                                                                                                                                            Monika Radwańska-Komosa

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie                                                              Małgorzata Dębowska

Rektor WSZiM w Sochaczewie                                                                                                                                                                                                                                         Wojciech Ciechomski

Dyrektor ZS w Teresinie                                                                                                                                                                                                                                                    Stanisław Wójcik

Pracownik Biura Rady Powiatu                                                                  Anna Szymańska

Skarbnik Powiatu – I kadencji                                                                     Antonina Marecka

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie        Paweł Kubiak

Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie                     Maria Olędzka

Dyrektor ZOZ SP w Sochaczewie                                                                          Franciszek Pasiak

Prezes ZNP Oddział w Sochaczewie                                                              Helena Bajurska

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Sochaczewie  Jarosław Pachowiak

Przewodniczący Powiatowego Zarządu Izb Rolniczych                               Zbigniew Tomaszewski

Prezes Banku Spółdzielczego w Sochaczewie                                                         Kazimierz Majewski

 

 

 

 

 

 

 

Ad. pkt 1.                                                Otwarcie obrad

 

                    Otwarcia obrad XXVIII Uroczystej Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie dokonał Przewodniczący Rady Powiatu  A. Grabarek  stwierdzając  "Otwieram  obrady XXVIII Uroczystej Sesji  Rady Powiatu w Sochaczewie w Dniu Święta Narodowego z okazji 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 10 lecia samorządu powiatowego".

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek przywitał, wszystkich Radnych Rady Powiatu w Sochaczewie, Zarząd Powiatu ze Starostą Tadeuszem Korysiem i Wicestarostą Piotrem Osieckim, Radnych Rady Powiatu w Sochaczewie I kadencji, Radnych Rady Powiatu w Sochaczewie  II kadencji, rodziny radnych już nieżyjących, witam szczególnie naszych gości Pana Dariusza Piątka – Wicewojewodę Mazowieckiego, Pana Jerzego Krupę Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Starostę Powiatu Gostynińskiego Pana Jana Baranowskiego, władze Miasta Sochaczewa z Przewodniczącą Rady Miasta Panią Danutą Radzanowską, Burmistrzem Bogumiłem Czubackim i Zastępca Jerzym Żelichowskim,  władze gmin Powiatu Sochaczewskiego – Wójtem Gminy Iłów Panem Romanem Kujawą, Gminy Młodzieszyn z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Albina Doroba i Wójtem Joanną Szymańską, Gminy Rybno z Wójtem Grzegorzem Kropiakiem, Gminy Sochaczew z Wójtem Mirosławem Orlińskim, Proboszcza Parafii Św. Wawrzyńca ks. Piotra Żądło, Rektora WSZiM w Sochaczewie prof. Wojciecha Ciechomskiego, Sekretarza i Skarbnika Powiatu, dyrektorów Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników służb, inspekcji i komendantów oraz wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Sochaczewie jak również pozostałych zaproszonych gości: kierowników urzędów, instytucji, organizacji i stowarzyszeń, związków zawodowych, przedsiębiorców wspierających samorząd powiatowy, media oraz mieszkańców naszego powiatu, którzy przyjęli zaproszenie na dzisiejszą uroczystą sesję.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek stwierdził, iż wśród nas nie ma czterech byłych radnych, Starosty Sochaczewskiego I kadencji, kilku pracowników Starostwa, którzy odeszli już do Pana.

Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił wszystkich o powstanie.

 

Wszyscy zebrani uczcili pamięć zmarłych minutą ciszy.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż w dniu dzisiejszym obchodzimy uroczystość Święto Niepodległości.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił wszystkich o powstanie, by wysłuchać hymnu narodowego.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek odczytał porządek obrad  XXVIII Uroczystej Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie.

 

 

 

 

Porządek obrad XXVIII Uroczystej Sesji Rady Powiatu:

 

1.       Otwarcie obrad sesji.

2.        Wystąpienie Starosty Sochaczewskiego.

3.        Inscenizacja słowno-muzyczna pt.: „Żeby Polska była Polską” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. F.Chopina w Sochaczewie.

4.        Referat regionalisty Aleksandra Grzegorza Turczyka pt. „Włodzimierz Garbolewski-pierwszy Starosta Sochaczewski działacz społeczny”.

5.        Wręczenie nagród laureatom „Konkursu wiedzy o samorządzie powiatowym oraz Powiecie Sochaczewskim”.

6.        Wręczenie pamiątkowych medali z okazji 10-lecia samorządu powiatowego.

7.        Uroczysty koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sochaczewie pod dyrekcją Iwony Niemyjskiej i Daniela Zielińskiego.

8.        Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zwrócił się do Radnych o przyjecie porządku przez aklamację.

Radni przyjęli porządek obrad XXVIII Uroczystej Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie przez aklamację.

 

Ad pkt 2.              Wystąpienie Starosty Sochaczewskiego

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił Pana Tadeusza Korysia Starostę Sochaczewskiego o wystąpienie.

 

Starosta Sochaczewski Pan Tadeusz Koryś

„Polska Rzeczypospolita, Odrodzona i Niepodległa”: tak nazwał Polskę Wódz Naczelny Państwa Polskiego Józef Piłsudski w depeszy skierowanej 90 lat temu do Prezydenta Wilsona, do rządów Wielkiej Brytanii, Włoch, Japonii, Niemiec i innych państw, kiedy zawiadamiał ich o powstaniu Państwa Polskiego Niepodległego po 123 latach rozbiorów i przemocy ciążących nad losami Polski”.

Na ponad wiek zaborcy wymazali Polskę z map Europy. Zniszczono państwo, ale mimo wielkich wysiłków nie udało się zniszczyć narodu. Czas podziału między trzech zaborców nie pogrzebał poczucia jedności narodowej, łączyły nas: język, tradycja i historia. Święto Odzyskania Niepodległości jest w kulturze i tradycji narodów obchodzone niezwykle uroczyście, podniośle a jednocześnie radośnie. Dziś pochylamy głowy i oddajemy cześć rodakom, którzy za wolność Ojczyzny oddali własne życie. Wypełniając testament, często bezimiennych bohaterów musimy swym wysiłkiem i uczciwą pracą dążyć do tego, by niepodległość odzyskana w 1918 roku nigdy nie została utracona, byśmy już nigdy nie musieli walczyć o nią ponownie. Czas pokoju nie sprzyja wielkim zrywom i bohaterskim wyczynom, to czas na budowanie mądrego i silnego państwa, które wszyscy tworzymy swą codzienną pracą. Dobre państwo powstaje jako suma mądrych decyzji na wszystkich szczeblach administracji. Przeprowadzona 10 lat temu reforma administracyjna powołała do życia, po ćwierć wieku przerwy, samorządy powiatowe. Poprawa funkcjonowania państwa była główną przesłanką do wprowadzenia urzędu starosty w struktury administracji. Starostwo jest silnym elementem budowania więzi społecznych w małych ojczyznach. Jest urzeczywistnieniem działań na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. W tym obszarze nieoceniona jest współpraca ze wszystkimi samorządami powiatu sochaczewskiego, zjednoczenie idei, wysiłku, dobrej woli oraz wykorzystanie różnych doświadczeń i bogatej wiedzy partnerów samorządowych, pozwalają efektywniej realizować zadania stojące przed samorządami lokalnymi. Przykładem owocnej współpracy jest powołanie do życia Konwentu Samorządów Powiatu Sochaczewskiego. Od pierwszych dni pracy wraz z  Zarządem Powiatu postawiłem na dialog z władzami oraz mieszkańcami, grupami społecznymi i zawodowymi. Niezmiernie cenię sobie współpracę z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Dzięki zrozumieniu przez Marszałka sytuacji powiatów, łatwiej jest wspólnie rozwiązywać lokalne problemy. Wypracowywanie kompromisu na drodze dialogu to trudna sztuka, wymagająca empatii i umiejętności panowania nad emocjami. Czasami wypracowanie kompromisu zabiera czas, wymaga osobistego zaangażowania ale daje dużo satysfakcji i dobrze wykonanej pracy oraz gwarancję mądrych decyzji. Ostatnio takim testem dla Zarządu i Rady Powiatu była napięta sytuacja w naszym szpitalu, którą właśnie dzięki spokojnemu i rzeczowemu dialogowi udało się rozwiązać.

W tym miejscu pozwolę sobie zwrócić się ze słowami podziękowań do Radnych Rady Powiatu, bo wzorcowa współpraca Zarządu z Radą jest bez wątpienia wielką Państwa zasługą. Dzięki Waszemu zaangażowaniu w prace komisji, sesje przebiegają sprawnie i bez zakłóceń a podejmowane uchwały są przemyślane i korzystne dla przyszłości powiatu.

Pragnę zwrócić się do Radnych dwóch poprzednich kadencji. To, że dzisiaj sprawy Powiatu idą w dobrym kierunku, to również Państwa zasługa. Serdecznie Wam za to dziękuję.

Niech słowa Papieża Jana Pawła II będą mottem naszego dzisiejszego spotkania: „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”.

Kończąc, życzę wszystkim abyśmy nie ustawali w budowaniu demokratycznej, zasobnej i nowoczesnej Ziemi Sochaczewskiej, Naszej Małej Ojczyzny, dumnej ze swej tradycji i historii. Proszę przyjąć w tym szczególnym dniu najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował Panu Staroście  za wystąpienie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek   poinformował, że w porządku obrad uroczystej sesji nie przewidziano wystąpień radnych i gości, by nie przedłużać obrad sesji.

Pragnę jednak zaznaczyć, iż na ręce samorządu powiatowego – Pana Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu napłynęły życzenia, listy gratulacyjne i okolicznościowe. Pozwólcie Państwo, że odczytam jeden list, skierowany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego do mieszkańców powiatu w Dniu Święta Niepodległości. List w załączeniu – Załącznik nr 2.

 

Listy ponadto napłynęły od:

- Marka Opioły Posła na Sejm,

- Przewodniczącego  Rady Gminy w Iłowie Ryszarda Zientary i Wójta Gminy Romana Kujawy.

- Przewodniczącej Rady Gminy w Rybnie Henryki Jędrzejczak i Wójta Gminy Grzegorza Kropiaka.

- Przewodniczącej Rady Gminy Młodzieszyn Albiny Doroba i Wójta Gminy Joanny Szymańskiej.

- Komendy Powiatowej Policji.

- Zarządu Oddziału ZNP w Sochaczewie.

 

 

 

 

 

 

 

Ad pkt 3.        Inscenizacja słowno-muzyczna pt.: „Żeby Polska była Polską” w wykonaniu                              uczniów  Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. F.Chopina w Sochaczewie

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił o przedstawienie Inscenizacji słowno-muzycznej pt.: „Żeby Polska była Polską” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. F.Chopina w Sochaczewie.

 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu zaprosił do wysłuchania i obejrzenia inscenizacji słowno-muzycznej pt. „Żeby Polska była Polską” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie pod kierunkiem Pani Moniki Cylke.

Uczniowie przedstawili kilka scenek rodzajowych z roku 1918, kiedy to polski naród włączył się do walki  o odzyskanie niepodległości oraz scenę z roku 1920 eksponującą ostateczną walkę o wolność zakończoną „Cudem nad Wisłą”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował serdecznie młodzieży ZSO im.F. Chopina w Sochaczewie za wzruszającą inscenizację, niesienie ducha polskiego patriotyzmu. Pani Profesor Monice Cylke podziękował za przygotowanie uczniów do występu.

W podziękowaniu Pani Monice Cylke wręczone zostały kwiaty.

 

 

Ad. pkt 4                              Referat regionalisty Aleksandra Grzegorza Turczyka pt. „Włodzimierz                           Garbolewski- pierwszy Starosta Sochaczewski działacz społeczny”

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poprosił regionalistę Pana Aleksandra Grzegorza Turczyka o wygłoszenie referatu pt. „Włodzimierz Garbolewski – pierwszy Starosta Sochaczewski działacz społeczny” a wszystkich zaprosił do jego wysłuchania.

 

Pan Aleksander Grzegorz Turczyk  wygłosił  referat pt. „Włodzimierz Garbolewski – pierwszy Starosta Sochaczewski działacz społeczny”.

 

Na wstępie Pan Turczyk wyraził własne refleksje, co do 11 listopada. Wiadomą rzeczą jest, że historycy i publicyści zgadzają się co do tego, że ów dzień jest bardziej niż wielką datą, dniem historycznym. Przypomina on Polakom jak gromadzony przez nich i przez ich wodzów potencjał przygotowań politycznych i dorobek kultury narodowej pod zaborami został wykorzystany w sprzyjającym momencie. Jest to inny symbol niż te, które znaliśmy wcześniej jak: targowica, liberum veto, konfederacja barska czy rozbiory oraz powstania narodowe dlatego, że nie przywodzi nam na myśl zdrady, anarchii, bezsilności i tragizmu niewoli. Przeciwnie 11 listopada kojarzy się zawsze Polakom z odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości. Za święto państwowe, Święto Niepodległości uznano 11 listopada dopiero w roku 1937. Do drugiej wojny światowej był obchodzony jedynie dwa razy. Nie znaczy to jednak wcale, że wcześniej tego dnia w Drugiej Rzeczypospolitej uroczyście nie obchodzono, że nie pamiętano o objęciu w tym dniu władzy wojskowej przez Józefa Piłsudskiego i formalnym zakończeniu walk wielkiej wojny w latach 1914-1918. Jeśli chodzi o Polaków, to na naszych ziemiach ta wojna trwała jeszcze dwa lata, lecz braliśmy w niej udział nie jako poddani państw zaborczych ale jako obywatele Drugiej Rzeczypospolitej wskrzeszonej do niepodległego bytu po tragicznej niewoli,

 

Klęska państw centralnych w pierwszej wojnie, klęska Rosji oraz rewolucje w państwach zaborczych w Wiedniu i w Berlinie stworzyły niezbędne warunki do uzyskania przez Polskę niepodległości. Była ona jednak przede wszystkim rezultatem polskich starań, nie tylko I Brygady ale również I, II i III Korpusu, również Halerczyków oraz tych, którzy walczyli w drużynach Bartoszowych I Sokoła. Wiodącą rolę odegrał tu czyn Legionowy. Naród Polski nigdy nie sprzeniewierzył się idei niepodległości, co niejednokrotnie podkreślali przedmówcy i co ofiarował mu swój geniusz, tym geniuszem był bezsprzecznie Józef Piłsudski. Okazał się on jedynym wybitnym politykiem krajowym mającym autorytet większości Polaków bez względu na przekonania polityczne.  Piłsudski miał swoich zwolenników, od obozu ludowego poprzez Polską Partię Socjalistyczną aż po różne struktury prawicowe. Właśnie ta data 11 listopada kojarzy się nam jako data ciężkich walk a owa niepodległość była wykorzystaniem sprzyjających warunków, nie była ona przez nikogo ofiarowana tak, jak głoszono w PRL-u, że stało się to dzięki Rewolucji Październikowej i dekretów Lenina a narodziła się ona z trudów i walk wielu pokoleń Polaków.

Nasze miasto podczas I Wojny Światowej było bardzo zniszczone, ponieważ leżało na linii frontu niemiecko-rosyjskiego, pomiędzy rzeką Bzurą a Rawką. Sochaczew, oprócz miasta Kalisza należał do najbardziej zniszczonych miast w Polsce. Straty wynosiły ok. 80% zabudowy a w piwnicach pozostało na czas  I wojny, działań niemiecko-rosyjskich kilkadziesiąt osób, reszta zginęła bądź uciekła.

W ślad za całym krajem, 11 listopada 1918 roku członkowie Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej przystąpili z rozkazu komendanta miasta Wacława Przedpełskiego do rozbrajania stacjonującego w Sochaczewie garnizonu niemieckiego składającego się z 300 żołnierzy. Został zajęty przez sochaczewian budynek komendatury, magistrat, magazyny, koszary wojskowe oraz dworzec kolejowy. 11 listopada 1918 roku o północy powiewała już nad Sochaczewem biało-czerwona flaga.

Od tego momentu miasto weszło w okres odrodzonej Drugiej Rzeczypospolitej.  

Z nominacji Rady Regencyjnej mianowanym przez Niemców pierwszym Starostą Sochaczewskim odrodzonej Polski został człowiek, który cieszył się tutaj w Sochaczewie i w powiecie bardzo dużym autorytetem, ziemianin Włodzimierz Ignacy Garbolewski, dziedzic dóbr Czerwonka.

Rodzina Garbolewskich należała do herbu Sulima i do rodzin średniozamożnych szlacheckich ziemi sochaczewskiej. Jak mi się udało ustalić protoplastą był Marcin właściciel wsi Jasionki, żyjący w połowie XVIII w, który swój folwark pozostawił synowi Kacprowi. W 1843r. dwaj synowie Kacpra, Kazimierz Aleksander i Jan wylegitymowali się ze szlachectwa heroldu Królestwa Polskiego.

W dniu  3 lutego 1855r. Kazimierz Aleksander Garbolewski i jego żona Marianna z Cotinów zakupili od generała Stanisława Rychłowskiego dobra ziemskie Czerwonka za sumę 142500 rubli. Oprócz Czerwonki dobra składały się z folwarków Czyste i Duranowizna.

Garbolewscy mieli czterech synów i jedną córkę.  Synowie wg starszeństwa: Władysław, Leonard, Bolesław,  Kazimierz i Julia. Ta ostatnia w roku 1855 zaślubiła hrabiego Przeździeckiego.

W latach siedemdziesiątych XIXw Czerwonka należała do Władysława i Kazimierza Garbolewskich a ich brat Leonard był dziedzicem dóbr Szczytno. Żoną Leonarda była Bronisława z Rakowskich. 15 lutego 1878r. urodził się w Szczytnie a nie w Czerwonce Włodzimierz Ignacy Garbolewski syn Leonarda i Bronisławy z Rakowskich. W bliżej nie znanych mi okolicznościach w latach osiemdziesiątych XIXw Czerwonka staje się własnością Leonarda.

Włodzimierz Ignacy Garbolewski w latach 1878-1933 otrzymał tzw. domowe wykształcenie. W domu w Czerwonce przeżył prawdopodobnie pierwsze fascynacje z lekturami pałacowej biblioteki. Tutaj pobierał lekcje języków obcych o guwernerów (tutaj natknąłem się po wojnie na księgozbiór, u osób prywatnych i  biblioteczny i był on wielojęzyczny).  Historii ojczystej uczył się od stryja Bolesława i od swego ojca, którzy byli uczestnikami powstania styczniowego. Jest możliwe, że jakąś rolę w wychowaniu Garbolewskiego odegrał jego ojciec chrzestny. Feliks Grzymała był magistrem prawa, którego nagrobek znajdował się do niedawna na naszym cmentarzu. Być może po otrzymaniu tzw. domowego wykształcenia uczył się w szkole średniej, ale nie udało mi się tego ustalić gdzie to miało miejsce. Jestem w trakcie poszukiwań. Przed wybuchem I wojny światowej pod wpływem pism Balickiego i Romana Dmowskiego, Garbolewski przystąpił do Stronnictwa Narodowego. Powierzono mu w 1918 roku stanowisko Starosty Sochaczewskiego. Było to stanowisko trudne, gdyż sytuacja miasta po I wojnie światowej była trudna. Było b. dużo zniszczeń, dla przykładu podam, że przed wybuchem I wojny Sochaczew liczył 260 domów z czego wojna zniszczyła 244. Sytuacja była tak ciężka, że jeszcze do roku 1927 nie odbudowano 60% zniszczonych budynków. Włodzimierz Ignacy Garbolewski jeszcze przed powstaniem szpitala św. Józefa działał na rzecz tego szpitala. Będąc działaczem sochaczewskiej straży pożarnej był ofiarodawcom na ten szpital. Dzięki niemu i innym ziemianom sochaczewskim m.in. Woronieckich, Łuszczewskich, Glezmerów szpital ten powstał w 1903 roku. Sprawował on również funkcję prezesa Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, Związku Ziemian a w 1921r. był prezesem Straży Pożarnej w Sochaczewie. Działał również w kółkach rolniczych, nie szczędził hojnych datków na cele oświatowe i społeczne. Ofiarował grunty pod szkoły, pod Szkołę nr 1 i nr 3 w Sochaczewie. Na gruntach Garbolewskiego stoi Technikum Mechaniczne obecny Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie przy ul. Piłsudskiego, przedszkole nr 1 przy cmentarzu. W 1926 roku Garbolewski jako członek Sodalicji Mariańskiej podarował ziemię na powiększenie cmentarza parafii Św. Wawrzyńca. Był również inicjatorem powołania w Sochaczewie pierwszej szkoły średniej. Ofiarował również ziemię pod stadion sportowy „Orkan”.

Dzięki Włodzimierzowi Garbolewskiemu i jego darom powstały szkoły w Duranowie i Czystem, dziś nieistniejące. W okresie międzywojennym handel i rzemiosło na terenie Sochaczewa były w bardzo poważnym stopniu opanowane przez Żydów, którzy byli lepiej zorganizowani i bardziej prężni gospodarczo niż polska ludność tego miasta. Włodzimierz Garbolewski uważał, że należy dążyć do powiększenia stanu polskiej własności w sochaczewskim rzemiośle i handlu. Dlatego udzielał pożyczek rzemieślnikom polskim na zakładanie warsztatów i myślał o założeniu w Sochaczewie Szkoły Rzemieślniczej.  Inni byli zdania, ze powinno powstać Gimnazjum Sejmikowe ale powstała i Szkoła Rzemieślnicza i Gimnazjum Sejmikowe. Rzemieślnikom sochaczewskim sprzedawał Garbolewski na dogodnych dla nich warunkach działki budowlane. Postawił jednak nowym właścicielom warunek, że w przypadku sprzedaży mają się one stać własnością Polaków.

Wśród starszych mieszkańców Sochaczewa żywa jest pamięć o działalności charytatywnej Włodzimierza i Haliny Garbolewskich. Halina Garbolewska jako działaczka katolicka odznaczona została przez Papieża Pawła VI orderem ”Pro Ecclesia et Pontifices” czyli „ Za zasługi dla kościoła i duchowieństwa”.

Włodzimierz Ignacy Garbolewski zmarł w 1931 roku a Halina Garbolewska nadal zajmowała się działalnością charytatywną. Przy ul. Ziemowita dała plac pod budowę Domu sierot rodziny policyjnej.

Dom ten został oddany w roku 1936 już po śmierci Włodzimierza.

 

Na zakończenie chcę powiedzieć, ze w listopadzie przypada okrągła rocznica 130 śmierci Włodzimierza Garbolewskiego i z tej okazji Muzeum będzie mogło zrobić wystawę.

 

Potomstwo Garbolewskich - czworo dzieci:

 •     Najstarszy syn  inż. Leonard Jacek Garbolewski, po nim żyje córka Anna Jankowska Garbolewska, która u nas gościła na 100-lecie szpitala i 30-lecie Szkoły Muzycznej, mamy z nią kontakty.
 •     Syn Jerzy Włodzimierz porucznik XXVII Pułku Artylerii Lekkiej im. Władysława IV, który stacjonował w Skierniewicach – zmarł bezpotomnie.
 •   Córka Alicja Maria z Garbolewskich Dobraczyńska – potomstwo żyje.
 •   Stefan Roman Garbolewski żołnierz Armii Krajowej Sochaczewskiego Obwodu „Skowronek” zginął w Powstaniu Warszawskim.

Można powiedzieć, że Pani Anna Jankowska Garbolewska jest obecnie jedyną przedstawicielką rodziny Garbolewskich noszącą to nazwisko. Pozostali to krewni po kądzieli.

Włodzimierz Ignacy Garbolewski zasłużył się w pamięci naszych parafian, był człowiekiem uczciwym i był wspaniałym demokratą. Zbierałem anegdoty wśród ludzi na jego temat jak go pamiętają. Przedstawię dwie: „Pewnego razu jeden z jego kowali pracujący w jego dobrach szedł pieszo do kościoła św. Wawrzyńca, tą sama drogą, za nim nadjechał Ignacy Garbolewski ze swoją żoną Haliną, kazał powóz zatrzymać i stangret zaprosił kowala wraz z żoną zostali podwiezieni pod kościół. Była to wielka sensacja, gdy stangret otwierał dziedzicowi drzwi, wysiada dziedzic a za nim wysiada jego kowal”, „ Dziedzic zabrał tego samego kowala na wystawę rolniczą do Poznania. Kowal ubrał się odświętnie, w garnitur z krawatem, b. źle się w nim czuł bo na co dzień w nim nie chodził. Po wystawie nastąpiła prezentacja, kowal nosił nazwisko kończące się na „ski” i zapytano go jakiego on jest herbu. Kowal nie wiedział co odpowiedzieć a wyręczył go Garbolewski  odpowiadając, że Pan ten jest rzemieślnikiem i moim dobrym przyjacielem”.

Opowieść o Włodzimierzu Garbolewskim poddaję do refleksji i uważam, że mięliśmy wspaniałego Pierwszego Starostę Odrodzonej Polski.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował Panu Aleksandrowi Turczykowi za przedstawienie sylwetki pierwszego Starosty Sochaczewskiego. W podziękowaniu Panu Aleksandrowi Turczykowi wręczone zostały kwiaty.

 

 

Ad. pkt 5                              Wręczenie nagród laureatom „Konkursu wiedzy o samorządzie powiatowym                           oraz Powiecie Sochaczewskim”

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż z okazji 10 lecia samorządu powiatowego odbył się w szkołach ponadgimnazjalnych „Konkurs wiedzy o samorządzie powiatowym oraz Powiecie Sochaczewskim”.

 

Za chwilę nastąpi wręczenie nagród laureatom „Konkursu wiedzy o samorządzie powiatowym oraz Powiecie Sochaczewskim”.

Proszę zatem o odczytanie protokołu konkursu i poprowadzenie uroczystego wręczenia nagród Pana Marka Fergińskiego Dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie.

 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie Marek Fergiński odczytał  protokół z przebiegu „Konkursu wiedzy o samorządzie powiatowym oraz Powiecie Sochaczewskim”

17. października 2008 r. w Zespole Szkól Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie został przeprowadzony powiatowy „Konkurs wiedzy o samorządzie powiatowym oraz Powiecie Sochaczewskim” zorganizowany z okazji 10-lecia istnienia samorządu terytorialnego Powiatu Sochaczewskiego. Patronat nad nim objął Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś.

Do konkursu zgłosiło się 32 uczniów z pięciu szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat. Przystąpiło do niego ostatecznie 29 uczniów.

Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwała Komisja Konkursowa w składzie:

sekretarz Powiatu Zofia Romanowska – przewodnicząca Komisji,

dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji Marek Fergiński,

dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Marcin Podsędek,

pracownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Adam Lemiesz,

pracownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki – Anna Syperek,

Z I etapu polegającego na rozwiązaniu testu, składającego się z 50 pytań wyłoniono 10 uczniów z najlepszymi wynikami.

Do II etapu przeszli: Paula Szwarc - ZS CKP w Sochaczewie, Marcin Sejdak – ZS im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie, Szymon Smółka – ZSO w Sochaczewie, Marek Barcińki – ZSO w Sochaczewie, Szymon Czarnecki – ZSO w Sochaczewie, Dominika Kądziela – ZSO w Sochaczewie, Kamila Krejner – ZS RCKU w Sochaczewie, Paulina Stępniak – ZS RCKU w Sochaczewie,  Adrian Sęk – ZS RCKU w Sochaczewie, Joanna Seklecka – ZS RCKU w Sochaczewie.

 

Po ocenie prac pisemnych z II etapu i zsumowaniu punktacji Komisja Konkursowa wyłoniła trzech laureatów Konkursu. Zostali nimi:

III miejsce – Joanna Seklecka – ZS RCKU

II miejsce – Szymon Smółka – ZSO

I miejsce – Dominika Kądziela – ZSO

 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie Marek Fergiński na scenę poprosił uczennicę Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie Joannę Seklecką wraz z opiekunem Agnieszką Jaworską.

Joanna Seklecka zdobyła III miejsce w „Konkursie wiedzy o samorządzie powiatowym oraz Powiecie Sochaczewskim”.

Fundatorem nagrody była Powiatowa Izba Gospodarcza.

Nagrodę za III miejsce wręczyli: dyrektor Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Marcin Podsędek i przedstawiciel Powiatowej Izby Gospodarczej Agnieszka Krawczyk.

 

Na scenę poproszony został uczeń  Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. F. Chopina w Sochaczewie Szymon Smółka wraz z opiekunem Krzysztofem Jędrysiakiem.

Szymon Smółka zdobył II miejsce w „Konkursie wiedzy o samorządzie powiatowym oraz Powiecie Sochaczewskim”.

Nagrodę za II miejsce ufundowało WydawnictwoW.A.B a wręczył ją Przewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie Andrzej Grabarek.

 

Na scenę poproszona została uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. F. Chopina w Sochaczewie Dominika Kądziela wraz z opiekunem Krzysztofem Jędrysiakiem.

Dominika Kadziela zdobyła I miejsce w „Konkursie wiedzy o samorządzie powiatowym oraz Powiecie Sochaczewskim”.

Nagrodę za I miejsce ufundował hipermarket Carrefour. Nagrodę wręczył Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś.

Po wręczeniu nagród zrobione zostało pamiątkowe zdjęcie laureatów i opiekunów „Konkursu wiedzy o samorządzie powiatowym oraz Powiecie Sochaczewskim”  .

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek pogratulował laureatom zwycięstwa stwierdzając, iż wykazaliście się bardzo dużą wiedzą o samorządzie powiatowym i Powiecie Sochaczewskim. Jestem przekonany, że już niedługo sami czynnie będziecie uczestniczyć w rozwoju Naszej Małej Ojczyzny.

Dziękuje wszystkim uczniom za uczestnictwo w konkursie, dziękuję nauczycielom opiekunom za przygotowanie uczniów do konkursu. Szczególnie dziękuję opiekunom laureatów.

 

Dziękuję Panu Markowi Fergińskiemu Dyrektorowi PZE za poprowadzenie uroczystego wręczenia nagród zwycięzcom konkursu.

 

 

Ad. pkt 6                              Wręczenie pamiątkowych medali z okazji 10-lecia samorządu powiatowego

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek nadmienił, iż z okazji 10 lecia samorządu powiatowego zostały przygotowane okolicznościowe medale.

Następnie zaprosił Pana Tadeusza Korysia Starostę Sochaczewskiego na sceną do wspólnego wręczania okolicznościowych medali.

 

O odczytanie nazwisk osób, które otrzymają medale z okazji 10 lecia samorządu powiatowego poprosił Pana Marka Fergińskiego Dyrektora Powiatowego Zespołu Edukacji Sochaczewie.

W ceremonii wręczania medali uczestniczyli pracownicy Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

 

Medale otrzymali:

Radni Rady Powiatu w Sochaczewie I kadencji w latach 1998-2002 w osobach: Ryszard Ambroziak, Waldemar Bronicz, Janusz Ciura, Bogumił Czubacki, Andrzej Dąbrowski, Wiesław Domagalski, Mieczysław Głuchowski, Tadeusz Głuchowski, Władysław Gozdowski, Andrzej Grabarek, Ryszard Kacprzak, Tadeusz Koryś, Marta Miłkowska, Joanna Nejman, Kazimierz Orzechowski, Halina Pędziejewska, Jolanta Popiołek, Teresa Przybylska, Danuta Radzanowska, Bogdan Rybicki, Jerzy Seklecki, Remigiusz Szafrański, Janusz Szostak, Stanisław Szulczyk, Mieczysław Zieliński.

 

Medale wręczyli: Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś i Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek.

 

Radnym I kadencji, którzy byli nieobecni na dzisiejszej uroczystej sesji pamiątkowe medale zostaną dostarczone osobiście w późniejszym terminie.

 

Radni I kadencji nieobecni: Czesław Chodakowski, Wiktor Gajda, Janusz Kuśmirek, Artur Papierowski, Cezary Pomarański, Andrzej Przyłuski, Tadeusz Przywoźny, Maciej Wojewoda, Bogusław Zaprzałek.

 

Medale  pamiątkowe dla rodzin zmarłych Radnych I kadencji przekazano rodzinom (Marcin Kubiak– żonie, Helena Kwiatkowska – synowi, Michał Fabisiak – żonie.

 

Radny I kadencji Kazimierz Orzechowski podziękował w imieniu radnych I kadencji za pamięć o nas i życzył dalszych sukcesów i wytrwałości w kontynuacji działań samorządu.

 

Radni Rady Powiatu w Sochaczewie II kadencji w latach 2002- 2006 w osobach:

Ryszard Ambroziak, Zofia Andronik-Jalowska, Jan Buczek, Janusz Ciura,  Andrzej Chełpiński, Tadeusz Głuchowski, Andrzej Grabarek, Jan Kopeć, Tadeusz Koryś,  Jerzy Krupa, Jan Łopata, Zbigniew Pakuła, Halina Pędziejewska, Janusz Szostak, Sławomir Tomaszewski, Stefan Tymiński.

 

Medale wręczyli: Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś i Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek.

 

Radni II kadencji nieobecni: Wiktor Gajda, Włodzimierz Gerasik, Marek Guzik, Józef Gołębiowski, Adam Jeznach, Jadwiga Liberadzka, Cezary Pomarański.

 

Medale pamiątkowe dla rodzin zmarłych Radnych II kadencji przekazano rodzinom: Marcin Kubiak – żonie,  Włodzimierz Chmielewski – synowi.

 

Radni Rady Powiatu w Sochaczewie III kadencji w latach 2006- 2010 w osobach:

Ryszard Ambroziak, Andrzej Chełpiński, Janusz Ciura, Bogdan Dobrzyński, Wiesław Domagalski, Mieczysław Głuchowski, Tadeusz Głuchowski, Andrzej Grabarek, Tadeusz Koryś, Wiesław Kowala, Jan Kraśniewski, Jan Łopata, Piotr Osiecki, Zbigniew Pakuła, Urszula Pawlak, Halina Pędziejewska, Tomasz Połeć, Jolanta Popiołek.

 

Medale wręczyli: Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś i Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek.

 

Radni III kadencji nieobecni: Józef Gołębiowski, Artur Papierowski, Wojciech Zbytniewski.

 

Pamiątkowe medale dla Przewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie Andrzeja Grabarka i dla Starosty Sochaczewskiego Tadeusza Korysia wręczył Radny senior Rady Powiatu w Sochaczewie Andrzej Chełpiński.

 

Pamiątkowe medale otrzymali: Wicestarostowie: I kadencji 1998-2002 – Jerzy Żelichowski.

                                                                                                                                          II kadencji 2002-2006 – w latach 2004-2006 Stefan                                                                                 Grefkowicz.

                                                                                                                 Wicewojewoda Mazowiecki – Dariusz Piątek.

   Starostowie sąsiednich powiatów – Starosta Gostyniński Jan                                                      Baranowski.

                                                     Wójtowie Gmin, Powiatu Sochaczewskiego: Wójt Gminy Młodzieszyn                                                      Joanna Szymańska, Wójt Gminy Iłów Roman Kujawa, Wójt Gminy                                                       Rybno Grzegorz Kropiak, Wójt Gminy Sochaczew Mirosław Orliński.

Medale pamiątkowe zostały przygotowane również dla Starostów powiatów: płockiego, żyrardowskiego, grodziskiego, pruszkowskiego, zachodnio warszawskiego,

oraz Wójta Gminy Nowa Sucha Czesława Chodakowskiego, Wójta Gminy Brochów Andrzeja Fijołka i Wójta Gminy Teresin Marka Olechowskiego, którzy byli zaproszeni na uroczystość .

 

Wręczenia okolicznościowych medali  dokonał Przewodniczący Rady Powiatu w Sochaczewie Andrzej Grabarek i Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż wszystkim nieobecnym na uroczystej sesji pamiątkowe medale dostarczone zostaną osobiście w późniejszym terminie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż z okazji 10 lecia samorządu powiatowego przygotowane zostały pamiątkowe statuetki za zasługi dla powiatu sochaczewskiego dla radnych, którzy piastowali mandat radnego w I i II oraz obecnej kadencji.

 

Dyrektor PZE M. Fergiński odczytał nazwiska radnych, którzy otrzymali pamiątkowe statuetki,  a otrzymali je:            Ryszard Ambroziak, Janusz Ciura, Tadeusz Głuchowski, Andrzej Grabarek, Tadeusz Koryś, Halina Pędziejewska.

 

Wręczenia okolicznościowych statuetek  dokonał Wicewojewoda Mazowiecki Pan Dariusz Piątek.

 

Wicewojewoda Mazowiecki Pan Dariusz Piątek zwrócił się do wszystkich zebranych w tym do młodzieży, stwierdzając, iż ta w dniu dzisiejszym zdobyła pierwsze szlify na drodze samorządowca poprzez naukę. Cieszę się, ze mogę z Państwem świętować dwie rocznice a w zasadzie trzy.

Najważniejsza  dla mnie i dla każdego Polaka to 90. rocznica Odzyskania Niepodległości. To czas kiedy Polska wróciła na mapę Europy. Po długotrwałej niewoli, po tym kiedy zniknęliśmy z tej mapy nagle pojawiliśmy się. Pojawiliśmy się i za chwilę wpisaliśmy  się w ramy historii Europejskiej. W dzisiejszej inscenizacji, którą przedstawiła nam młodzież widzieliśmy, że dwa lata później zmieniliśmy historie dla całej Europy. To co stało się w ramach „Cudu nad Wisłą”  niejako powstrzymało rewolucję, która panowała u naszych sąsiadów za wschodnią granicą i spowodowało to, że czterech władców europejskich straciło swoje wpływy. Spowodowało również to, choć na krótko bo na 21 lat, że znów byliśmy wolni. O tę wolność walczyliśmy cały czas a od niedawna możemy się nią cieszyć. Możemy cieszyć się ta wolnością szczególnie w samorządach, już od 10 lat, od maja 1998 roku została wprowadzona reforma z podziałem kraju m.in. na powiaty.

Mamy dziś również taki zbieg okoliczności, że jest to również 90. Rocznica powołania pierwszego Starosty Sochaczewskiego. Cieszę się, że Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta wybrali taki dzień, by świętować reformę administracyjna. Powiaty przez te 10 lat doskonale wpisały się w nasz krajobraz oraz dobrze wykonały swoją rolę. Dzięki istnieniu powiatów łatwiej jest zarządzać i koordynować wiele spraw. Dzięki nim nastąpiło ożywienie społeczne ale również gospodarcze. Nadzieje na sprawniejsze zarządzanie, lepsze gospodarowanie wspólnym dobrem po prostu się sprawdziło.

Ja od roku sprawuję funkcję Wicewojewody Mazowieckiego ale przez 9 lat byłem samorządowcem  i dalej się nim czuję. Dołączam się do życzeń osiągania dalszych sukcesów, aby praca ta, którą wykonujecie dawała jak najwięcej satysfakcji ale przede wszystkim życzę uznania społecznego a jest to życzenie trudne do spełnienia. Życzę abyście Państwo mieli wśród osób, które Was wybierają poczucie dużego szacunku i dużej wartości. Do tych życzeń dołączam życzenia Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, który w dniu dzisiejszym nie mógł przybyć do Państwa a życzenia składam na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek podziękował Wicewojewodzie Mazowieckiemu za wręczenie okolicznościowych statuetek i stwierdził, iż jest to dla nas wielkie wyróżnienie.

Podziękował również Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Edukacji w Sochaczewie za pomoc w ceremonii wręczania okolicznościowych medali i statuetek.

 

 

Ad. pkt 7            Uroczysty koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia                                 w Sochaczewie pod dyrekcją Iwony Niemyjskiej i Daniela Zielińskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek zaprosił wszystkich do wysłuchania uroczystego koncertu w wykonaniu chóru i orkiestry kameralnej pod dyrekcją Pani Iwony Niemyjskiej i Pana Daniela Zielińskiego.

Solo na skrzypcach wykonała Małgorzata Zielińska, przygotowanie Marita Uchlig.

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek na zakończenie podziękował orkiestrze kameralnej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sochaczewie za uroczysty koncert w Dniu Święta Naszej Ojczyzny i Naszego Powiatu.

Szczególnie ciepłe słowa podziękowania złożył na ręce Państwa: Iwony Niemyjskiej, Daniela Zielińskiego, Małgorzaty Zielińskiej, Marity Uchlig za przygotowanie, wykonanie i poprowadzenie uroczystego koncertu, a następnie wręczył im kwiaty.

 

 

Ad. pkt 8            Zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu A. Grabarek poinformował, iż porządek obrad XXVIII Uroczystej Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie został wyczerpany i podziękował wszystkim za udział a Pani Joannie Niewiadomskiej – Kocik dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Sochaczewie za gościnność.

Zaprosił wszystkich na poczęstunek do sali kameralnej.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabarek zamknął obrady stwierdzając „Zamykam obrady XXVIII Uroczystej Sesji Rady Powiatu w Sochaczewie”.

 

 

Obrady  zakończono o godz. 18 10.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: A. Szymańska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-20 14:15:07
 • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-20 14:15:07
 • Liczba odsłon: 1545
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441791]

przewiń do góry