Podstawa prawna

Art.84 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jdenolity Dz.U. z 2012 poz.1137 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie uprawnienia

Załączniki w oryginale:

 • dokument potwierdzający posiadanie wyższego lub średniego wykształcenia technicznego
 • dokumenty potwierdzające 6 miesięcy  lub 1 -2 letnią praktykę zawodową w stacji obsługi pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla diagnostów
 • zaświadczenie  potwierdzające zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego wydane przez TDT.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie ul.M.J.Piłsudskiego 65   tel.046 864 18 39.

Opłaty

Opłata skarbowa

 

 • opłata za wydanie uprawnienia - 48,00 zł

Termin i sposób załatwienia

Wydział wydaje uprawnienie w ciągu 7 dni od daty złożenia podania

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie odmownej. Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,00 zł.

Uwagi

 1. Wniosek należy złożyć do starosty właściwego dla miejsca zamieszkania diagnosty
 2. Uprawnienie nie upoważnia do wykonywania badań technicznych, do czasu wpisania diagnosty w odpowiedniej rubryce rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 3. Okres wymaganej praktyki uzależniony jest od rodzaju wykształcenia i wynosi
  • przy wykształceniu wyższym technicznym o specjalności samochodowej - co najmniej 6 miesięcy 
  • przy wykształceniu średnim technicznym o specjalności samochodowej - co najmniej 1 rok
  • jeżeli posiadane wykształcenie techniczne należy do specjalności innej niż samochodowa - 2 lata

 Kontakt:Paweł Masłowski poniedziałki godz.10,00 do 17,00 wtorek-piątek w godz.8,00 - 15,00.

 

Do pobrania:

Wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Jerzy Bolimowski
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-23 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Burzykowska Grażyna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-21 10:46:34
 • Liczba odsłon: 1633
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459586]

przewiń do góry