Podstawa prawna

Art. 83a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r poz.1990 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie wpisu/wzór wniosku w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004r (Dz.U.nr.223 poz.2264).

Załączniki

 • oświadczenie o treści zawartej w art. 83a ust. 4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe ul.M.J.Piłsudskiego 65  tel.0 46 864 18 39,

Opłaty

Opłata skarbowa

 • za dokonanie wpisu - 412,00 zł
 • za dokonanie zmiany wpisu - 206,00zł

Termin i sposób załatwienia

Wydział dokonuje wpisu w ciągu 3 dni od daty złożenia podania

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

  1. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca:
   • który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP
   • w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości
   • który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej
   • posiadający wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań
   • posiadający poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu prowadzonych badań
   • zatrudniający uprawnionych diagnostów

Kontakt: Paweł Masłowski - poniedziałki w godz.10.00 - 18.00, wtorek-piątek  w godz. 8.00 - 16.00

      


wykaz_skp.pdf


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Paweł Masłowski
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-23 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Paweł Masłowski
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-07 14:31:50
 • Liczba odsłon: 1624
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459947]

przewiń do góry