III Sesja 28.12.2018r.


Porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Zaprzysiężenie radnego.

4.       Wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sochaczewie.

5.       Uchwalenie budżetu Powiatu Sochaczewskiego na 2019 rok:

a)       przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

b)      przedstawienie projektu uchwały budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na 2019 rok wraz uzasadnieniem;

c)       przedstawienie opinii komisji stałych;

d)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej;

e)       przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu;

f)        przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji;

g)       dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

h)      głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

i)        głosowanie projektu uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2019.

6.       Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a)         przekazania skargi;

b)        zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego;

c)         zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018;

d)        ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

7.        Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2019 roku.

8.       Zatwierdzenie rocznego planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie na 2019 rok.

9.        Informacje z prac Zarządu Powiatu między sesjami.

10.   Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych od ostatniej Sesji.

11.   Wnioski i oświadczenia radnych.

12.   Sprawy różne.

13.   Zakończenie obrad.

 

Wyniki głosowań:

·          Wniosek o zamknięcie dyskusji nad projektem uchwały budżetowej – link

·          Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego - link

·          Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2019 - link

·          Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi - link

·          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego - link

·          Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2018 link

·          Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 link .

·          Przyjęcie Harmonogramu pracy Rady Powiatu w 2019 roku – link

·          Zatwierdzenie rocznego planu kontroli i planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sochaczewie na 2019 rok – link .

 

Protokół - link

Nagranie - link

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-02-01 14:36:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-27 13:33:29
  • Liczba odsłon: 1101
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441789]

przewiń do góry