Uchwała   Nr XXII/92/2008

Rady Powiatu w Sochaczewie

z   dnia 29 kwietnia 2008 roku

 

 

w   sprawie   zmian   w   budżecie   powiatu   na   2008r

 

 

 

Na podstawie   art. 12   pkt.   5, 9 ustawy   z dnia 5 czerwca 1998 roku o   samorządzie   powiatowym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142; poz. 1592 z późn. zm./ oraz   art. 184   ust.1 pkt. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 13, 15,   art.206 ustawy z   dnia   30 czerwca   2005   roku   o   finansach   publicznych   (Dz.U.                             z   2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),   po   uzyskaniu   pozytywnej   opinii   Komisji   Budżetowej,   Rada   Powiatu   w   Sochaczewie,   uchwala   co   następuje:

 

 

§ 1

 

Zwiększyć   dochody   budżetowe   budżetu   powiatu   na   2008 rok   w   kwocie 3.215.111 zł   oraz zmniejszyć w kwocie 50.000 zł zgodnie   z   załącznikiem   Nr 1   do   uchwały.

Dochody   po zmianie   wynoszą: 56.650.200 zł

Zwiększyć dochody budżetowe   budżetu   powiatu na   2008 rok na zadania z zakresu administracji rządowej   w   kwocie   92.034   zgodnie z   załącznikiem   Nr 1a do   uchwały.

Dochody   po zmianie   wynoszą:   4.901.454 zł.

Zwiększyć   dochody   budżetowe   budżetu   powiatu   na 2008 rok na   zadania realizowane                 w drodze porozumień z organami administracji rządowej    w   kwocie   2.738 zł zgodnie   z   załącznikiem              Nr 1 b do   uchwały.

Dochody   po zmianie   wynoszą:   17.738 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

Zwiększyć   wydatki   budżetowe   budżetu   powiatu   na   2008 rok   w   kwocie     5.762.006     oraz   zmniejszyć w kwocie 2.683.895 zł zgodnie   z   załącznikiem   Nr   2   do   uchwały.

Wydatki   po zmianie   wynoszą: 58.759.944 zł.

Zwiększyć   wydatki budżetowe   budżetu   powiatu na   2008 rok na zadania z zakresu administracji rządowej   w   kwocie     101.560 oraz zmniejszyć w kwocie 9.526 zł zgodnie                           z   załącznikiem   Nr 2a do   uchwały.

Wydatki   po zmianie   wynoszą:   4.901.454 zł.

Zwiększyć   wydatki   budżetowe   budżetu   powiatu   na 2008 rok na   zadania realizowane                  w drodze porozumień z organami administracji rządowej     w   kwocie   2.738 zł zgodnie   z   załącznikiem               Nr 2 b do   uchwały.

Wydatki   po zmianie   wynoszą:   17.738 zł.

 

 

§ 3

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2008 rok „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010”

Załącznik   Nr 3   otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Dokonać zmian w załączniku Nr 3 a do uchwały budżetowej na 2008 rok „Wydatki                  na zadania inwestycyjne w roku   2008” .

Załącznik   Nr 3 a otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 a do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Dokonać zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 2008 rok „Przychody i rozchody budżetowe na 2008 rok.   Załącznik   Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej na 2008 rok „Przychody                              i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych ”. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodne   z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Dokonać zmian w załączniku Nr 12 do uchwały budżetowej na 2008 rok „Przychody                              i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ”. Załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie zgodne   z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

Wykonanie   uchwały   powierza   się   Zarządowi   Powiatu.

 

§ 8

Uchwała   wchodzi   w   życie   z   dniem   podjęcia   i   obowiązuje   w   roku   budżetowym   2008.


Załączniki:

Załącznik 1

Załącznik 1a

Załącznik 1b

Załącznik 2

Załącznik 2a

Załącznik 2b

Załącznik 3a

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Uzasadnienie

Limity 2008-2010Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-30 13:29:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-30 15:28:16
  • Liczba odsłon: 1317
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459529]

przewiń do góry