Uchwała Nr XI/57/2011
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 7 grudnia 2011 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, art. 235,              art. 236  ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011 Nr IV/21/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 1.279.820 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2.433.968 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi                   71.732.695 zł.
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę  655.393 zł, zmniejsza się o kwotę 1.051.605 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 67.360.266 zł,
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 624.427 zł, zmniejsza się o kwotę 1.382.363 zł.
Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 4.372.429 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2011 rok”2.  Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.767.591 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu  o łączną kwotę 2.921.739 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.732.695 zł.
1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 1.677.106 zł, zwiększa się o kwotę 1.767.591 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 67.299.773 zł,
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.244.633 zł.
Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 4.432.922 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2011 rok”3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany  planu wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2011 rok”.4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie                        z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2011rok”.
 

5. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2011 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem  Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok”.6. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                          z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami 2011 r.”


§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

załączniki

zalacznik_nr_1.xls
zalacznik_nr_2.xls
zalacznik_nr_3.xls
zalacznik_nr_4.xls
zalacznik_nr__5.xls
zalacznik_nr__6.xls

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-12 10:43:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-12 10:43:51
  • Liczba odsłon: 1251
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441564]

przewiń do góry