UCHWAŁA NR XVII/100/2012

 

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2012 ROKU

 

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

na terenie Powiatu Sochaczewskiego

 

 

Na podstawie art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 94 ust.2  ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Sochaczew oraz Wójtów Gmin: Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew, Teresin oraz samorządu aptekarskiego, Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1

 

Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sochaczewskiego zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

 

§ 2

 

Traci  moc  uchwała  Nr  XLIII/157/2009  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia                    27  listopada  2009  roku  w  sprawie  ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  Powiatu  Sochaczewskiego    (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Mazowieckiego  Nr  211,  poz. 6809).

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§  4

 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

                                             

 

Uzasadnienie

Stosownie  do  dyspozycji  art.  94  ust.  2  ustawy  z  dnia  6  września  2001  roku  Prawo  farmaceutyczne   rada  powiatu,  po  zasięgnięciu  opinii  wójtów,  burmistrzów  i  prezydentów  miast  oraz  samorządu  aptekarskiego,  określa  rozkład  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  danego  powiatu.  Określając  rozkład  godzin  pracy  tych  placówek aptekarskich  organ  stanowiący  powiatu  obowiązany  jest  kierować  się  zasadą,  iż ich  czas  pracy winien  być  dostosowany  do  potrzeb  ludności i  zapewniać  jej  dostępność  świadczeń  aptekarskich  również  w  porze  nocnej,  w  niedzielę,  święta  i  inne  dni  wolne  od  pracy.  Określony  w  projekcie  uchwały  rozkład  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  Powiatu  Sochaczewskiego  uwzględnia    ustawową  zasadę.

Projekt  przedmiotowej  uchwały  został  pozytywnie  zaopiniowany  przez  organy  wykonawcze  jednostek  samorządu  terytorialnego  Powiatu  Sochaczewskiego  i  właściwy  samorząd  aptekarski.

 

 

 

                                                                              

          Załącznik do Uchwały Nr XVII/100/2012

                                                                               Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 września 2012 r.

                                                                                w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek                                                                                 ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sochaczewskiego

 

 

 

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTEPNYCH NA TERENIE

POWIATU SOCHACZEWSKIEGO

 

 

 

Lp.

ADRES

DNI POWSZEDNIE

SOBOTY

NIEDZIELE

1

Sochaczew, ul. Staszica 28

całodobowa

całodobowa

całodobowa

2

Sochaczew, Al. 600-lecia 9

całodobowa

całodobowa

całodobowa

3

Sochaczew, ul. Chodakowska 23

7.3020.00

8.0016.00

9.0014.00

4

Sochaczew, ul. Traugutta 3A

8.0021.00

8.0015.00

nieczynna

5

Sochaczew, ul. Fabryczna 1

9.0018.00

9.0014.00

nieczynna

6

Sochaczew, ul. Gawłowska 3

8.0020.00

8.0015.00

nieczynna

7

Sochaczew, Al. 600-lecia 44/45

8.0020.00

8.0015.00

nieczynna

8

Sochaczew, Al. 600-lecia 28

pn, śr, czw

8.0020.00

wt, pt

7.3020.00

7.3014.00

nieczynna

9

Sochaczew, ul. Staszica 52

8.0020.00

8.00-14.00

nieczynna

10

Sochaczew, ul. Dąbrowskiego 2

8.00 – 18.00

8.00 – 14.00

nieczynna

11

Sochaczew, ul. 1-go Maja 4

8.0020.00

9.0015.00

9.0015.00

12

Sochaczew, ul. Reymonta 16A

8.0019.00

9.0014.00

nieczynna

13

Sochaczew, Al. 600-lecia 39/41

9.00-21.00

9.00-21.00

10.00-18.00

14

Sochaczew ul. Warszawska 118

    9.00-21.00

    9.00-21.00

11.00-18.00

15

Sochaczew ul. Pokoju 7

8.00-20.00

8.00-15.00

nieczynna

16

Iłów - Punkt apteczny

ul. Rynek Staromiejski 24

8.3018.00

8.3013.00

nieczynna

17

Młodzieszyn Punkt apteczny

ul. Parkowa  

8.3018.00

nieczynna

nieczynna

18

Brochów 126Punkt apteczny

8.0015.30

9.0011.00

nieczynna

19

Rybno, ul. Długa 8

8.0016.00

nieczynna

nieczynna

20

Nowa SuchaPunkt apteczny

8.3017.00

nieczynna

nieczynna

21

Sochaczew ul. Żeromskiego 41A

8.00-20.00

8.00-15.00

nieczynna

22

Sochaczew ul. Batalionów Chłopskich 3/7

8.00-19.00

8.00-14.00

nieczynna

23

Paprotnia - Punkt apteczny

ul. M. Kolbego 10

8.00-21.00

nieczynna

nieczynna

24

Teresin ul. Rynkowa 1

 

8.00-19.00

8.00-14.00

nieczynna

25

Teresin ul. Szymanowska 2

 8.00-19.00

8.00-14.00

10.00-12.00

26

Sochaczew ul. Żeromskiego 29G

8.00-19.00

8.00-14.00

nieczynna

27

Brzozów Stary - Punkt apteczny

8.00-18.00

8.00-13.00

nieczynny

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-08 15:03:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-08 15:03:48
  • Liczba odsłon: 1267
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460031]

przewiń do góry