Uchwała Nr XIV/71/2012

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 2 lutego 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Sochaczewskiego na lata 2012 - 2032

 

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata  2012 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały.

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


      wieloletnia_prognoza_finansowa_-_budzet_2.02.2012.pdf

wieloletnia_prognoza_finansowa_-_przeplywy_finansowe_2.02.2012.pdf


objasnienie.docx

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-08 10:35:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-27 11:02:04
  • Liczba odsłon: 1247
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459459]

przewiń do góry