UCHWAŁA NR XIV/74/2012

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z  DNIA 02 LUTEGO 2012 ROKU

 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych

z usunięciem i przechowywaniem pojazdów

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                    (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm.), art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2012 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (MP Nr 82, poz. 830)  Rada Powiatu
w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi
w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz.U.  z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) w następującej wysokości:

1) rower lub motorower:

a) za usunięcie - 105 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 16 zł,

2) motocykl:

a) za usunięcie - 209 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 23 zł,

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:

a) za usunięcie - 459 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 35 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:

a) za usunięcie - 574 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 47 zł,

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:

a) za usunięcie - 813 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 68 zł,

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:

a) za usunięcie - 1 199 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 126 zł,

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:

a) za usunięcie - 1 459 zł;

b) za każdą dobę przechowywania - 188 zł.

 

§ 2

Ustala się wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:

1) rower lub motorower - 50 zł;

2) motocykl - 100 zł;

3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 220 zł;

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 275 zł;

5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 390 zł;

6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 575 zł;

7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 700 zł.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

§ 4

Traci  moc uchwała Nr IX/49/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 04 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem
i przechowywaniem pojazdów. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 193, poz. 5854).

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

                                                                                                                                            

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-07 12:10:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-07 12:10:22
  • Liczba odsłon: 1239
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441648]

przewiń do góry