Uchwała Nr XXXVII/135/2009

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych                                            w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

                                           

 

Na podstawie art. 12   pkt 8  lit. „i”  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a, art. 58 ust. 1              i art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Z dniem 1 września 2009 roku tworzy się w Zespole Szkół  Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie publiczną szkołę ponadgimnazjalną - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  na podbudowie gimnazjum, zwane dalej Szkołą.

 

2.      Nadaje się Szkole akt założycielski w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

 

 

§ 2

 

Organizację Szkoły określi statut nadany przez Radę Powiatu odrębną uchwałą.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik                                                               do uchwały Nr XXXVII/135/2009     

Rady Powiatu  w Sochaczewie          

     z dnia 24 kwietnia 2009r.

 

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

 

 

       Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5a, art. 9 ust.1 pkt 3 lit. b), art. 58 ust.1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty                            ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

 

 

zakłada się z dniem 1 września 2009r.

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

 

 

 

Siedziba szkoły: 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 63

96-500 Sochaczew

 

 

 

 

Typ szkoły:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

                     na podbudowie programowej gimnazjum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

 

Projekt uchwały dotyczy propozycji dyrekcji Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie w sprawie rozszerzenia oferty edukacyjnej kształcenia dorosłych w szkołach publicznych prowadzonych przez Powiat Sochaczewski.

Analiza kształcenia w szkolnictwie niepublicznym wskazuje na duże zainteresowanie liceum ogólnokształcącym dla dorosłych na podbudowie gimnazjum.

Powyższa propozycja uzyskała pozytywną opinię Powiatowej Rady Zatrudnienia na posiedzeniu w dniu 30 marca 2009r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-26 11:46:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-26 11:46:55
  • Liczba odsłon: 1368
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460464]

przewiń do góry