2014
XXIX Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 28 marca 2014 roku
Uchwała Nr XXIX/147/2014 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 /
Uchwała Nr XXIX/148/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2014 - 2021, Załączniki: WPF
Uchwała Nr XXIX/149/2014 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku
Uchwała Nr XXIX/150/2014 w sprawie realizacji przez Powiat Sochaczewski programu „Aktywny samorząd”
Uchwała Nr XXIX/151/2014 w sprawie uznania skargi za bezzasadną
Uchwała Nr XXIX/152/2014 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych
Uchwała Nr XXIX/153/2014 w sprawie porozumienia jednostek samorządu terytorialnego położonych w obrębie powiatów: warszawskiego zachodniego, nowodworskiego i sochaczewskiego w przedmiocie  wykonania  wstępnego  studium  wykonalności  przyszłej  inwestycji  pod  nazwą:  „Zintegrowana  gospodarka  wodna  i  zarządzanie  przestrzenią w  Powiecie  Warszawskim  Zachodnim  oraz  Powiecie Nowodworskimi  Powiecie  Sochaczewskim  z  uwzględnieniem  obszaru  funkcjonalnego Kampinoskiego  Parku  Narodowego”
XXXI Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 22 maja 2014 roku
Uchwała Nr XXXI/154/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
Uchwała Nr XXXI/155/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Sochaczewie
Uchwała Nr XXXI/156/2014 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
Uchwała Nr XXXI/157/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Powiatowego w Sochaczewie za okres 01.01.2013 r. -31.12.2013 r.
Uchwała Nr XXXI/158/2014 w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Sochaczewskim w roku 2013
XXXII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 27 czerwca 2014 roku
Uchwała Nr XXXII/159/2014 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 /
Uchwała Nr XXXII/160/2014 w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie
XXXIII Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 29 września 2014 roku
Uchwała Nr XXXIII/161/2014 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 /
Uchwała Nr XXXIII/162/2014  w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2014 - 2021, Objaśnienie, Załączniki: WPF
Uchwała Nr XXXIII/163/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie
Uchwała Nr XXXIII/164/2014 w sprawie powierzenia Gminie Rybno zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
Uchwała Nr XXXIII/165/2014 w sprawie powierzenia Gminie Nowa Sucha zadania zarządzania publiczną drogą powiatową
Uchwała Nr XXXIII/166/2014 w sprawie powierzenia Powiatowi Żyrardowskiemu zadania zarządzania publiczną drogą powiatową
XXXIV Sesja Rady Powiatu w Sochaczewie w dniu 12 listopada 2014 roku
Uchwała Nr XXXIV/167/2014 zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2014, Uzasadnienie, Załączniki: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 /
Uchwała Nr XXXIV/168/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2014 - 2021, Objaśnienie, Załączniki: WPF, Wykaz przedsięwzięć
Uchwała Nr XXXIV/169/2014 w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ust
Uchwała Nr XXXIV/170/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Uchwała Nr XXXIV/171/2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Orzeszek Michał
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-15 16:10:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Orzeszek Michał
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-20 09:57:28
  • Liczba odsłon: 869
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441706]

przewiń do góry