Uchwała Nr XIII/65/2011
Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2011 roku
zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121, art. 211, art. 212, art. 216, art. 235,              art. 236  ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Budżetowej Powiatu Sochaczewskiego na rok 2011 Nr IV/21/2011 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 18 lutego 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 921.872 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 949.791 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.704.776 zł.
1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 6.000 zł, zwiększa się o kwotę 921.872 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 68.276.138 zł,
2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 943.791 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 3.428.638 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2011 rok”2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 730.767 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu   o łączną kwotę 758.686 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 71.704.776 zł.
1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 489.935 zł, zwiększa się o kwotę 717.068 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 67.526.906 zł,
2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 268.751 zł. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 13.699 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 4.177.870 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2                          do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na 2011 rok”3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany  planu wydatków bieżących zgodnie                             z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2011 rok”.4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych zgodnie                        z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2011rok”.

5. Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2011 rok obejmują zmiany w planie zgodnie z załącznikiem  Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok”.6. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami obejmują zmiany planu zgodnie                          z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  zleconych odrębnymi ustawami 2011 r.”


7. Zmiany w dochodach i wydatkach  związanych z realizacją zadań  realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmują zmiany planu zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze  umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.


8. Zmiany w dotacjach podmiotowych w 2011 roku obejmują zmiany planu zgodnie                          z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. „Dotacje podmiotowe w 2011 roku”.


§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sochaczewskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.


Zalączniki

zalacznik_nr_1.xls
zalacznik_nr_2.xls
zalacznik_nr_3.xls
zalacznik_nr_4.xls
zalacznik_nr__5.xls
zalacznik_nr__6.xls
zalacznik_nr_7.xlsx
zalacznik_nr_8.xlsx
uzasadnienie_do_uchwaly.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-12 09:34:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-12 09:34:01
  • Liczba odsłon: 1363
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460473]

przewiń do góry