INFORMACJE
Pozwolenie na budowę (inne budynki)
Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (sieci)
Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie (budynek mieszkalny)
Pozwolenie na rozbiórkę
Zgłoszenie robót budowlanych
Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
Zmiana sposobu użytkowania
Samodzielność lokalu
 
WNIOSKI
Wniosek o pozwolenie na budowę PB-1
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę PB-3
Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia PB-11
Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejscia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości - PB-14
Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego PB-6
Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę PB-7
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego PB-8
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę PB-9
Wniosek o wydanie dziennika budowy
Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych PB-2
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego PB-2a
Zgłoszenie rozbiórki PB-4
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części PB-18
 
OŚWIADCZENIA
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB-5
Oświadczenie do zrzeczenia prawa do wniesienia odwoloania
OŚWIADCZENIE inwestora o spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Admin
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-07-17 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Admin
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-01-18 11:52:29
  • Liczba odsłon: 34582
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441788]

przewiń do góry