Uchwała Nr XLVII/173/2010

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 26 lutego  2010 roku

 

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej – „Szpitala Powiatowego”  w Sochaczewie

 

            Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142; poz. 1592 z późn. zm. / oraz art. 94 pkt. 1 i art. 216 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych                  ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Udziela się poręczenia kredytu w kwocie 1.900.000 zł. ( jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) wraz z odsetkami, który zostanie zaciągnięty w 2010 roku przez Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie w wyłonionym w drodze przetargu banku ( w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej. Kredyt zostanie przeznaczony na:

- częściową spłatę pożyczki restrukturyzacyjnej ( 30% pożyczki) zgodnie z art. 35 pkt b             ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o pomocy publicznej                              i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 158 z 2007 r.                   poz. 1104)

§ 2

1.      Poręczenie udziela się na okres 10 lat, tj. z terminem spłaty od 2012r. do 2022r.

2.      Poręczenie dotyczy całej kwoty o której mowa w § 1.

 

§ 3

Kredyt wraz z odsetkami spłacać będzie Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie ze środków własnych.

 

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do wprowadzenia do wydatków budżetu Powiatu Sochaczewskiego  kwot wynikających z udzielonego poręczenia w danym roku budżetowym.

 

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zaciągnięty kredyt przez Zespół  Opieki Zdrowotnej  „Szpitala Powiatowego”  w Sochaczewie zostanie przeznaczony na:

-        częściową spłatę pożyczki restrukturyzacyjnej ( 30% pożyczki) zgodnie           z art. 35 pkt b ust. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy             o pomocy publicznej  i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 158 z 2007 r. poz. 1104) dzięki czemu Zespół Opieki Zdrowotnej  „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie będzie mógł ubiegać się o umorzenie 70% pożyczki tj. o kwotę 4.616.993,10 zł.

 

Dzięki restrukturyzacji zadłużenia obniżony zostanie również koszt obsługi zadłużenia z tytułu odsetek.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-22 11:00:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-22 11:00:59
  • Liczba odsłon: 1323
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459577]

przewiń do góry