UCHWAŁA NR XI/47/2007

RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

Z DNIA 31 MAJA 2007 ROKU

 

 

w sprawie zamiaru utworzenia

Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sochaczewskiej

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. “f” oraz art. 75 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na podjęcie działań zmierzających do utworzenia wspólnie
z gminami Powiatu Sochaczewskiego Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sochaczewskiej.

 

§ 2

 

Utworzenie Stowarzyszenia, o którym mowa w § 1 uchwały i przyjęcie jego statutu nastąpi w drodze odrębnej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Celem wsparcia idei samorządu terytorialnego, obrony i reprezentowania wspólnych interesów gmin i powiatu sochaczewskiego podjęto działania zmierzające do utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Sochaczewskiej. Pierwszym krokiem w tym zakresie będzie podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Stowarzyszenia. Podobne uchwały powinny podjąć organy stanowiące pozostałych samorządów powiatu sochaczewskiego. Utworzenie Stowarzyszenia i przyjęcie jego statutu nastąpi w drodze odrębnej uchwały.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-08-09 10:46:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-19 14:31:26
  • Liczba odsłon: 1461
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459466]

przewiń do góry