UCHWAŁA  NR  XXI/ 89/ 2008

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE
z dnia 15 kwietnia 2008 roku


w  sprawie  uznania skargi za bezzasadną


Na  podstawie  art.  12,  pkt. 11  ustawy z  dnia  5  czerwca  1998  roku o samorządzie powiatowym (tj.  Dz.U.  z  2001 roku  Nr  142,  poz.  1592 z  późn. zm.)  w związku z art. 40  ust.  3  ustawy z dnia 16  lutego  2007  roku  o  ochronie  konkurencji  i  konsumentów  (Dz.U.  Nr  50  poz.  331  z  późn. zm.),
Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:


§  1


Po rozpatrzeniu skargi Pana  Zbigniewa  Papierowskiego  z dnia 10  marca  2008  roku na  działalność  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów,  uznaje się tę skargę za bezzasadną.


§  2


Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie,  zobowiązując  go  do  poinformowania  skarżącego  o  sposobie  załatwienia  skargi.


§  3


Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-04 13:10:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-04 13:10:32
  • Liczba odsłon: 1288
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3460559]

przewiń do góry