UCHWAŁA Nr XXXVII/136/2009

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 24 kwietnia 2009r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych      oraz szkół specjalnych mających siedzibę

na terenie Powiatu Sochaczewskiego.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie Powiatu Sochaczewskiego, zgodnie z załącznikiem              do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sochaczewie.

 

§ 3

 

Traci moc Uchwała Nr XV/64/2007 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia                     26 października 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Sochaczewskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 248, poz.7261).

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XXXVII/136/2009

Rady Powiatu w Sochaczewie

z dnia 24  kwietnia 2009 roku

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę

na terenie Powiatu Sochaczewskiego

 

 

 

Sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych                na terenie Powiatu Sochaczewskiego

 

 

Sieć publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych  na terenie Powiatu Sochaczewskiego tworzą następujące jednostki organizacyjne:

 

1/ Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie  ul. 15 Sierpnia 4             w skład, którego wchodzą:

a)     gimnazjum

b)    liceum ogólnokształcące

 

2/ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie                 ul. Piłsudskiego 51 w skład, którego wchodzą:

a)     liceum ogólnokształcące

b)    liceum profilowane

c)     technikum

d)    zasadnicza szkoła zawodowa

e)     uzupełniające liceum ogólnokształcące

f)      technikum uzupełniające

g)     technikum uzupełniające dla dorosłych

h)    szkoła policealna

 

3/ Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie  ul. Piłsudskiego 63 w skład, którego wchodzą:

a)     liceum ogólnokształcące

b)    liceum profilowane

c)     technikum

d)    zasadnicza szkoła zawodowa

 e)  uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych

e)     technikum uzupełniające dla dorosłych

f)      szkoła policealna dla dorosłych

g)     liceum ogólnokształcące dla dorosłych

 

 

 

 

4/ Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

    ul. Chopina 99 a  w skład, którego wchodzą:

a)     liceum ogólnokształcące

b)    liceum profilowane

c)     technikum 

d)    zasadnicza szkoła zawodowa

e)     uzupełniające liceum ogólnokształcące

 

5/ Zespół Szkół im Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego                  w Teresinie  Al. XX - lecia 12 w skład, którego wchodzą:

a)     liceum ogólnokształcące

b)    liceum profilowane

c)     technikum

d)    zasadnicza szkoła zawodowa

e)     technikum uzupełniające dla dorosłych

f)      szkoła policealna dla dorosłych

 

   6/ Liceum Ogólnokształcące w Iłowie ul. Płocka 14, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Iłów

     

7/ Zespół Szkół Specjalnych w Sochaczewie  ul. Ziemowita 3

w skład, którego wchodzą:

a)  szkoła podstawowa

a)     gimnazjum

b)    szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

 

8/ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Dom na Szlaku” im. generała Tadeusza Kutrzeby w Załuskowie,  96-521 Brzozów w skład, którego wchodzą:

             a)  szkoła podstawowa

 b)  gimnazjum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na terenie powiatu sochaczewskiego

 

 

Zgodnie z art.17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu. Przedstawiony w uchwale plan sieci szkół ponadgimnazjalnych uwzględnia zmiany w sieci jakie powstały w wyniku utworzenia nowego typu szkoły (liceum ogólnokształcącego dla dorosłych) w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenie Ustawicznego w Sochaczewie. Propozycja utworzenia nowej szkoły została pozytywnie zaopiniowana przez Powiatową Radę Zatrudnienia w Sochaczewie.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-26 11:48:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-26 11:48:50
  • Liczba odsłon: 1376
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3459967]

przewiń do góry