UCHWAŁA  NR  XXIV/137/2013  

 

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

Z  DNIA  29 LISTOPADA 2013 ROKU

 

w  sprawie  wyboru  biegłego  rewidenta

dla  przeprowadzenia  badania  sprawozdania finansowego

ZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  za  rok  2013

 

 

 

Na  podstawie art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.  z  2013 r.  poz. 595  z późn. zm.),   art. 53 ust. 1  i   art. 66 ust.  4  ustawy  z  dnia 
29 września 1994  roku o  rachunkowości  (Dz.U.  z  2013 r.  poz. 330 z  późn.  zm.) 
Rada  Powiatu w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

Dokonuje  się  wyboru  biegłego  rewidenta:  firmy  WBS  Rachunkowość Consulting 
Sp. z o.o.  w  Warszawie,  ul.  Grzybowska  4,  00 – 131  Warszawa - dla  przeprowadzenia  badania  sprawozdania finansowego   Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Powiatowego 
w  Sochaczewie za  rok  2013.

 

 

§  2

 

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

Przeprowadzone  postępowanie,   w  trybie  zaproszenia  do  składania  ofert  na wykonanie usługi w postaci przeprowadzenia  badania  sprawozdania  finansowego  ZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie za   rok  2013 -    pozwoliło  na    dokonanie (z  6  ważnych  ofert)  wyboru wykonawcy tej usługi (biegłego  rewidenta),  kierując  się  najkorzystniejszą  ofertę  (tj.  z  doświadczeniem  w  służbie  zdrowia)  zaproponowaną  na  badanie  bilansu  w tej powiatowej  placówce  służby  zdrowia.

Zgodnie  z  ustawą  o  rachunkowości  wyboru  biegłego  rewidenta  dokonuje  organ  zatwierdzający  sprawozdanie  finansowe  jednostki, w konkretnym przypadku Rada  Powiatu w Sochaczewie.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-10 08:55:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-10 08:55:20
  • Liczba odsłon: 1189
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3448765]

przewiń do góry