UCHWAŁA  NR XLIX/178/2010

RADY  POWIATU  W  SOCHACZEWIE

  Z  DNIA 27 KWIETNIA 2010 ROKU

 

 

w  sprawie  uchylenia  uchwały  w  sprawie  udzielenia 

poręczenia  kredytu  dla  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej 

Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie

 

 

 

Na  podstawie  art.  12  pkt.  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1592  z  późn. zm.)  oraz  art.  94  ustawy 
z  dnia  27  sierpnia  2009  roku  o  finansach  publicznych  (Dz.U.  Nr  157,  poz.  1240 
z  późn. zm.),  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  uchwala,  co  następuje:

 

 

§  1

 

 

Uchyla  się  uchwałę  Nr  XVIII/76/2007  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  z  dnia 
28  grudnia  2007  roku  w  sprawie  udzielenia  poręczenia  kredytu  dla  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej -  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie.

 

 

§  2

 

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  w  Sochaczewie.

 

 

§  3

 

 

Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

W  dniu  28 grudnia  2007  roku  Rada  Powiatu  w  Sochaczewie  podjęła  uchwałę 
w  sprawie  udzielenia  poręczenia  kredytu  dla  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej   -  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie.  Planowany  kredyt  w  kwocie  3.300.00,- zł  nie  został  zaciągnięty  przez  Szpital  Powiatowy  i  w  efekcie  nie  były   wprowadzone  do  wydatków  budżetu  Powiatu  kwoty  wynikające  z  udzielonego  poręczenia.

W  dniu  26  lutego  2010  roku  podjęta  została  kolejna  uchwała  w  sprawie  udzielenia  poręczenia  kredytu  dla  ZOZ  Szpitala  Powiatowego  w  Sochaczewie  na  kwotę  1.900.000,- zł,  z  przeznaczeniem  na  częściową  spłatę  pożyczki  restrukturyzacyjnej.

W  tej  sytuacji  należało wyeliminować  z  obrotu  prawnego  uprzednią,  niezrealizowaną uchwałę  Rady  Powiatu  w  Sochaczewie  Nr  XVIII/76/2007  z  28  grudnia  2007 roku,  z  powodu  jej  bezprzedmiotowości,  poprzez  jej  uchylenie.

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchylenia tej  uchwały należy  do  organu  Powiatu  Sochaczewskiego,  który    podjął  -  to  jest  w  konkretnym  przypadku   Rady  Powiatu  w  Sochaczewie. 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szymańska Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-09 09:49:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Szymańska Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-09 09:49:25
  • Liczba odsłon: 1406
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3441615]

przewiń do góry